دانلود تحقیق چگونه می توانم پرخاشگری دانش آموزم را کاهش دهم

دانلود تحقیق چگونه می توانم پرخاشگری دانش آموزم را کاهش دهم

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﺟﺎﻣﻌﻪ، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋ.ﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی. ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾ.ﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ آنان را در مواجهه با مشکلات آینده حفظ و تقویت نماید، مهارت حل مسئله به معنای اعم وحل مسئله اجتماعی به طور اخص است، به نحوی که افراد ناتوان ازحل این مسائل و مشکلات، ممکن است با اقدام به راه حل های نامؤثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش، استفاده از سیگار برای جلب توجه و ترک تحصیل به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکلات تحصیلی نه تنها مشکل را بزرگ تر و پیچیده تر ساخته بلکه حتی در معرض خطر مرگ قرار گیرند ( مانند خودکشی یا اقدام به خودکشی).

5000 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر

دانلود تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر

به‌ طور معمول‌ وقتی‌ سخن‌ از هنر به‌ میان‌ می‌آید، امری‌ متعالی‌ و فرازمینی‌ به‌ ذهن‌ متبادر می‌شود که‌ در آن‌ نوعی‌ کشف‌ و شهود، توجه‌ به‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ و بی‌توجهی‌ به‌ ارزش‌های‌ مادی‌ عناصر اصلی‌ را تشکیل‌ می‌دهند. چنین‌ تصوری‌ از هنر به‌ این‌ دلیل‌ در جامعه‌ غلبه‌ دارد که‌ هنرمندان‌ خود را این‌گونه‌ تعریف‌ می‌نمایند و منتقدان‌ هنر نیز با بحث‌های‌ خود به‌ این‌ تصور دامن‌ می‌زنند. درحقیقت‌، یک‌ روش‌ غیرمستقیم‌ تبلیغ‌ هنر القاء همین‌ تصور است‌ تا مردمی‌ که‌ از واقعیت‌های‌ روزمره‌ و تکراری‌ خسته‌ شده‌اند مدینه‌ی‌ فاضله‌ی‌ خود را در آثار هنری‌ جست‌وجو نمایند؛ به‌ امید این‌که‌ به‌ دنیایی‌ شگفت‌ و آرامش‌بخش‌ در همین‌ جهان‌ وارد شوند.

4000 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور

دانلود تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور

 دیوان عالی كشور در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی كشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه  كنترل دقیق عمل­کرد و طرز كار محاكم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتیكه مشاهده كند در جریان رسیدگی‌های محاكم تالی (پیشین) ، قواعد و قوانین ماهوی یا شكلی رعایت نشده است، حكم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحكم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شكلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حكم یا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال می‌دارد

4000 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایند پژوهش

دانلود تحقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایند پژوهش

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارتهای فرایند پژوهشی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، تحلیل محتوا می باشد.

واحد تحلیل محتوا متن درس، تصاویر و فعالیتهای مطرح شده در کتب علوم تجربی سه ساله دوره راهنمایی می باشد. مطالب و محتوای کتابهای علوم دوره راهنمایی به (واحدهایی) تقسیم شده و سپس هریک از این واحدها در مقوله هایی که معرف دو شیوه ارائه فعال و غیر فعال هستند قرار گرفت.

5000 تومان – خرید و دانلود
دانلود پاورپوینت رابطه ابعاد ساختار سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل کانو در بانک انصار

دانلود پاورپوینت رابطه ابعاد ساختار سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل کانو در بانک انصار

 پاورپوینت رابطه ابعاد ساختار سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل کانو در بانک انصار فایل پاورپوینت در ۳۱ اسلاید   بیان مسئله: ۱ – ساختار سازمانی ۲ –…

4500 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق تفاوت ایجاب و مذاکرات پیش قراردادی

دانلود تحقیق تفاوت ایجاب و مذاکرات پیش قراردادی

آنچه در باب معاملات و بويژه در انعقاد عقود ضروري است اعلام اراده متعاملين مي باشد و صرفا هر روشي كه عرفا موجب هدايت انشاء باشد مي تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گيرد همچنين بر مبناي اصل حاكميت اراده،قصد انشايي طرفين به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است،امابراي تاثيرآن شرايطي لازم است .

ايجاب و قبول بيانگر قصد طرفين مي باشد و باعث هدايت انشاي عقد مي باشد .

5000 تومان – خرید و دانلود

دانلود تحقیق چگونگی به قدرت رسیدن داریوش اول

علت انتخاب موضوع در درجه ی اول، پاسخ به این سوال بود که «چرا داریوش به فکر کسب قدرت بود» و رسیدن به یک پاسخ روشن و صحیح و تا حدودی ابعاد ناشناخته­ی آن را روشن کند. و سعی شد با مطالعات زیاد در این زمینه تا حد امکان به پاسخ اصلی برسد که مهمترین هدف تحقیق شد.

3500 تومان – خرید و دانلود

دانلود تحقیق تبلیغات سیاسی و ارتباطات شهروندان

این مطالعه به بررسی نقش تبلیغات سیاسی در فرآیند دموکراتیک به واسطه ی ارزیابی اینکه آیا تبلیغات سیاسی شهروندان را به دخالت در فعالیت های ارتباطی در کمپین های ( دوره تبلیغات انتخاباتی ) تشویق می کند و اگر می کند چگونه، می پردازد . برای بررسی این مسئله، داده های ارزیابی تبلیغات سیاسی با یک نظرسنجی روزانه ملی جمع آوری شده در دوره ی کمپین انتخاباتی ۲۰۰۰ ترکیب شد.

5000 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه

دانلود تحقیق حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه

در مقاله حاضر در مورد اختیارات قوه مقننه و نقش نظارتی قوه قضائیه و قلمرو ساز و کار و اعمال آن صحبت شده است مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه و مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند.»

4500 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق تشکیلات سازمانی قوه قضاییه

دانلود تحقیق تشکیلات سازمانی قوه قضاییه

يكي از بركات و آثار بزرگ و عظيم انقلاب اسلامي ایران احياء انديشه‌ها، افكار و ديدگاههاي بلند اسلامي است. اين تعاليم و ارزشهاي اسلامي مخصوصاً در بعد نظامها و مسايل كلان اجتماعي فكر و انديشه صاحب نظران، علما و انديشمندان را متوجه خود كرده و در داخل كشور جمهوري اسلامي ایران هم به اجرا درآمده است كه يكي از مهمترين بخشها و حساس‌ترين آنها نظام قضايي است.

6500 تومان – خرید و دانلود

تحقیق نفت خام

نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري تركيبات گوگردي اكسيژن دار، ازته و مقدار كمي تركيبات معدني و فلزات تشكيل شده است . تركيبات مختلف نفت خام بنا به موقعيت محلي ميدان نفتي و زمان تشكيل آن و حتي بنا به ژرفاي منبع مـتغيرند .

6000 تومان – خرید و دانلود
دانلود تحقیق تاریخچه ضبط وعلامت گذاری قرآن

دانلود تحقیق تاریخچه ضبط وعلامت گذاری قرآن

درباره تاریخچه ضبط و علامت‏گذاری قرآن و همچنین تاریخچه کاری که در مرکز نشر در این زمینه انجام شده است، مطالبی خدمت شما عرض کنم.در اواخر سال ۷۳، جمعی از استادان و معلمان قرآن کریم گردهم آمدند تا بنا به دستور مقام معظم رهبری، قرآنی را آماده کنند.در آغاز گمان می‏شد این قرآن خیلی سریع آماده شود.بنابراین اسم پروژه، روی کار گذاشته شد. ولی کم‏کم که کار جلو رفت، متوجه شدیم به این آسانی‏ها نیست

3000 تومان – خرید و دانلود