حل مشکل ریفرش نشدن اطلاعات سلول ها با تغییر داده ها

حل مشکل عمل نکردن فرمول ها در اکسل

گاهی با تغییر دادن اطلاعات و داده های یک سلول ، هیچ تغییر در سلولی که فرمولی در آن نوشته اید ایجاد نمی شود و تنها با کلیک برای سلول نوشته شده ی فرمول تغییرات اعمال می شود و یا حتی بعد از ذخیره کردن کامل فایل و باز کردن مجدد آن تغییرات اعمال می شود.باهم این مشکل را رفع خواهیم کرد.

مشاهده ادامه...