تحقیق راهبردهای آمریکا در خاورمیانه

تحقیق راهبردهای آمریکا در خاورمیانه – خاورمیانه از دیر باز در کانون توجه قدرت های بزرگ از جمله امریکا بوده است وجود ذخایر عظیم نفت و گاز ، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیک و همچنین کانون خیزش بزرگترین ادیان و محل تلاقی تمدن های بزرگ خاورمیانه موقعیت « هارتلندی » ( قلب جهان ) داده است به همین جهت همواره به عنوان یکی از پایه های مهم دکتر ین رؤسای جمهوری کشورهای قدرتمند و استعماری بوده و مهمترین محورهای سیاست خارجی این کشورها را تشکیل داده است .

5000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق در مورد خلاقیت

تحقیق در ارتباط با خلاقیت – یکی از ویژگی های بارز انسان ، قدرت یادگیری و خلاقیت اوست . انسان ، انسان نمی شود مگر بر اثر قدرت یادگیری و تأثیر یادگیری و تأثیر تعلیم و تربیت. ظرفیت خلاقیت در انسان نامحدود است . انسان در طول حیات خود همواره در حال یادگیری است و رشد همه جانبه ی او بر اساس یادگیری تحقق می یابد . یکی از پیچیده ترین جلوه های یادگیری انسان در هزارۀ سوم و در قرن بیست و یکم ، یادگیری و آفرینندگی است . ( ماهنامه ی پرورشی وزارت آموزش و پرورش ، تربیت )

4000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق تهدیدها و فرصت ها در تعامل اقوام با محوریت جهانی شدن

مقاله تحقیق تهدیدها و فرصت ها در تعامل اقوام با محوریت جهانی شدن – نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ارزش ها و آرمانهای خود توانسته در حوزه جامعه بین الملل یک الگویی را ترسیم کند که علاوه بر اینکه فرهنگ و تمدن غربی را طرد کند تا قابلیت جهانی شدن را داشته باشد .بنابراین فرهنگ اسلامی قابلیت جهانی شدن را به این معنا دارد که می تواند موجبات اصلاح و تکمیل همه فرهنگ ها شود بدون آنکه نقاط قوت فرهنگهای ملی را حذف کند به همین دلیل اتحاد ملی اقوام در چارچوب مصالح داخلی و انسجام اسلامی در گستره جهان اسلام ، نیاز همیشگی ملت ایران و جهان اسلام است

6000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق تلقیح مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی

مقاله تلقیح مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی – همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاورد هاي نو در قلمرو علوم تجربي ،مسائل و موضوعات پيچيده فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده و راه حل هاي مناسب خويش را مي طلبند.فقه اماميه با برخورداري از اصل اجتهاد توانايي رويا رويي با مسائل نو پيدا و ارائه بهترين راه حلها را داراست و از آنجا كه قوانين و مقررات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد و هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد و بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تائيد و حكم وضعي آنرا روشن كنند پس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد.تلقيح مصنوعي نيز يكي از مسائل نو پيداست.

7000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق برنامه ریزی در خانواده

 تحقیق برنامه ریزی در خانواده – آرامش خیال، تحقق امنیت فردی و رسیدن به اهداف در خانواده و اجتماع نتیجه داشتن برنامه مشخص و مدون برای رویدادهای زندگی است. برنامه ریزی این فرصت را در اختیار انسان می گذارد تا فرد با آرامش خاطر مراحل پیشرفت و ترقی را در خانواده و جامعه پیش ببرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان برخی از خانواده ها در زندگی شخصی خود با بی برنامگی کامل پیش می روند. به اعتقاد آنان احساس شکست و ناکامی در زندگی خانواده هایی که برنامه ریزی ندارند بیشتر است و آنان اشتباهات قبلی خود را در ابعادی بزرگتر تکرار خواهند کرد.

6000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی ۷۰ نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید.

7000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق بررسي علل فرار دختران

مقاله بررسی علت فرار دختران – همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسي به جرايد داشته و با درج آگهي در آن، ملتمسانه مردم را در يافتن فرزند خويش به استمداد طلبيده‌اند در صورتيكه بسياري از خانواده‌هاي بحران زده آشنايي چنداني با جرايد نداشته تا بنابر دلايلي! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهي در مطبوعات خودداري نموده‌اند….
 

10000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

تحقیق در ارتباط با بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور – جهان  و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمند، مواد خام و انرژي زياد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلي و خارجي، وسعت بازارهاي ملي و يبن المللي و توانائي رقابت در بازارهاي جهاني دست يافته اند.

9000 تومان – خرید و دانلود

مقاله بررسی انسان شناسی از دیدگاه افلاطون – سقراط – کانت

تحقیق حاضر با عنوان بررسی انسان شناسی از دیدگاه فیلسوفان و مربیان بزرگ ، سقراط – افلاطون – کانت ، تهیه و تنظیم شده که در قسمت اول آن اهمیت و ضرورت مسئله بیان شده ، از آن جا که تاریخ هر قوم و ملتی بخش عمده ای از ریشه های هویت و سرمایه گرانقدر نسل های آینده آن قوم است بی شک زندگی فیلسوفان نامدار ادوار مختلف جایگاه ویژه ای در تقدیر هر قوم ایفا نموده است.

4500 تومان – خرید و دانلود

مقاله بحران مالی و جایگاه چین در سیاست بین الملل

مقاله بحران مالی و جایگاه چین در سیاست بین الملل – اقتصاد سیاسی بین الملل در ۱۵ صفحه به صورت فایل ورد.
چین در چند دهه گذشته در کانون توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران دنیا قرار داشته و رشد بالا و با ثبات این کشور، پیش بینی های متعددی راجع به آینده چین و نقش آن در آرایش جدید قدرت در جهان به دنبال داشته است. بحران مالی اقتصاد آمریکا را با مشکل مواجه کرد و چین در این رکود شدید (۲۰۰۹ ۲۰۰۸) به رشد خود ادامه داد.

3500 تومان – خرید و دانلود

مقاله خريد سازماني و رفتار خريد سازماني

مقاله خريد سازماني و رفتار خريد سازماني به صورت ورد در ۳۷ صفحه –

در ورای بازار رقابتی بازار کار و اشتغال بازار عرضه کنندگان دولت و نهادهای دولتی به عنوان عوامل مهم خارجی بر تدوین استراتزی سازمان مورد بررسی و قرار می گیرند و سازمان های که دارای قدرت لازم برای خرید در بازار هستند در تولید کالا و خدمات جدید و افزایش سهم بازار از  برتری برخوردار خواهند بود در این مقاله به بررسی و متغییرهای که بایستی در تجزیه و تحلیل خرید سازمانی و بخش های مختلف خرید صورت بگیرد پرداخته می شود

8000 تومان – خرید و دانلود

تحقیق ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه، مالزی

عنوان : مقاله ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره- کارشناسی مدیریت بازرگانی

در فرمت Word و در  ۲۳ صفحه- در این مقاله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره ماهیت تعاملات بین بازده بازارهای سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است.

7000 تومان – خرید و دانلود