تازه ترین ها
تازه های فروشی
تحقیق تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی شهر ارومیه

تحقیق تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی شهر ارومیه

گسترش سریع قلمرو حیات بشری همراه با پیشرفت های صنعتی، تقاضا برای آب را آنقدر به سرعت افزایش می دهد که به آسانی نمی توان احتیاجات آینده را تخمین زد. افزون بر مشکل کمی آب، مشکلات دیگری چون توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، عدم آشنایی بافرهنگ مصرف آب، لزوم برنامه ریزی دقیق در جهت بهره برداری بهینه از منابع آبی را ایجاب می کند. تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندی های آب مصرفی شهروندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیر های تاثیر گذار نظیر جمعیت، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد

تحقیق قانون کار – قراردادهاي كار در ايران

رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدني با اجمال ازآن سخن مي گويد. ولي چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخير اجزاه نمي داد كه تمام مسائلا ويژه و حساس اين رابطه به وسيله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حاليكه ارداه در قرارداد كار نيز مبناي حقوق و تكاليف دو طرف قرار  گيرد.  پيشرفت صنايع و زياد شدن شمار كارگران و ايجاد كارگاههاي بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت  يكي از مهمترين  مسائل اجتماعي در آورده است. امروزه ديگر دولت نمي تواند نسبت به شرايط كار و اختلاف بين اين دو دسته بي اععنا بماند وآن را رابطه خصوصي بين اشخاص بداند.

برنامه راهبردی منابع انسانی تحقیق

تحقیق برنامه راهبردی – سرمایه انسانی NSF

اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(NSF) در خلال  تشكيل مي دهد و بر روي استعداد و تعهد نيروي كار NSF جهت برآوردن وظايف اساسي ساخته شده است. اين برنامه كه جانشين برنامه مديريت سرمايه انساني ۲۰۰۳ شده است فاكتورهاي داخلي و خارجي را مشخص مي كند كه برنامه ريزي سرمايه انساني را شكل مي دهد و يك چارچوب جامع براي سياستها و شيوه ها ارائه مي دهد كه راهنمايي مي كند كه براي ملاقات با نيروكارمان نياز است و NSF را قادر مي سازد تا به عنوان يك سازمان برتري داشته باشد.

تحقیق خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

تحقیق خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند.

«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».

«ولجانوسكي» (Veliganovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند

تحقیق بررسی تاثیر اولیا و ارتباط آنان با مدرسه

تحقیق بررسی تاثیر اولیا و ارتباط آنان با مدرسه

اگر زندگی ابتدایی بشر را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم که انسانها با مسئله ی یاد دادن و یاد گرفتن سروکار داشته اند و این ادعا را در تعالیم انبیا به بشر می توان ثابت کرد .

البته آنچه در این مقدمه به آن خواهیم پرداخت تعالیم دینی نیست بلکه پرداختن به موضوع یادگیری و ارتباط و تاثیر مربیان و اولیاء  در یادگیری است . که این امر ( یادگیری ) همانطور که اشاره شد قدمتی بلند دارد که افراد بشری بصورت شفاهی و کتبی به نسلهای بعدی می رساندند که در این میان نقش ، پیامبران ، علماو دانشمندان که معلمان بزرگ بشریت بوده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد

در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي شود. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. عمل آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.