اصول و نکات مهم در نوشتن پایان نامه

پایان نامه نویسی

پایان نامه نوشته ای شامل چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، تاریخچه و گزارش دقیق کارهای انجام شده با جزئیات و نتایج می باشد. هر قسمت دارای اصول و نکاتی است که باید در طی تدوین و نوشتن پایان نامه آن نکات رعایت شوند. در این آموزش این نکات را گام به گام خواهیم آموخت.

مراحل مهم نوشتن یک پایان نامه اصولی

مراحل کلی نوشتن یک پایان نامه به صورت زیر می باشد :

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • مشخصات پایان نامه
 • صفحه فرم ارزیابی كميته حاضر در جلسه دفاع از پایان‌نامه
 • تعهد نامه و مالکیت نتایج
 • تقدیم (اختیاری)
 • تقدیر و تشکر (اختیاری)
 • چکیده
 • فهرست
 • فهرست شکل ها، جدول ها و نمودارها و علائم
 • گزارش پایان نامه
 • نتایج
 • نتیجه گیری و پیشنهاد ها
 • فهرست منابع
 • پیوست ها

شروع پایان نامه

در صفحه ی بعد از بسم ا… الرحمن الرحیم مشخصات پایان نامه نوشته می شود که شامل آرم و نام دانشگاه، عنوان پایان نامه، نام دانشجو، نام استاد راهنما، استاد مشاور و مقطع تحصیلی دانشجو و سال تحصیلی می باشد.

صفحه فرم ارزیابی

بعد از صفحه ی مشخصات فرم ارزیابی می باشد که از برگ های خارج از پایان نامه است.

تعهد نامه و مالکیت نتایج

از دیگر برگ های بیرونی صفحه ی تعهد نامه می باشد که نشاندهنده ی صحت اصالت اثر است. دانشجو در این قسمت بیان می کند که مطالب مندرج در پایان نامه حاصل کار پژوهشی خود می باشد و در صورت آوردن مطلبی از منبع دیگر باید آن را در قسمت فهرست منابع ذکر کند.

تقدیم (اختیاری)

در قسمت تقدیم دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخص ویا اشخاصی تقدیم کند.

تقدیر و تشکر (اختیاری)

صفحه ی تقدیر و تشکر برای قدردانی دانشجو از کسانی است که در طی پروسه ی پژوهشی او را راهنمایی و کمک کرده اند.

چکیده

چکیده باید در قالب یک پاراگراف به صورت خلاصه ای از اقدامات انجام شده باشد. در چکیده از آوردن روابط ریاضی و جزئیات باید خودداری شود.

فهرست مطالب

هر پایان نامه باید دارای فهرست باشد که این فهرست شامل عناوین بخش های پایان نامه و جدول ها و نمودار ها و شکل ها همراه با شماره صفحه می باشد.

گزارش پایان نامه

مهم ترین قسمت پایان نامه گزارش تمام مراحل و پروسه ی انجام شده برای یک پژوهش می باشد. در این بخش که قسمت اعظم پایان نامه را تشکیل می دهد، باید یک مقدمه ی کلی برای آن نوشته شود و همچنین باید تاریخچه ای از فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده را یادآور شد. در این بخش بعد از مقدمات کلی و وارد جزئیات شده و موضوع مورد پژوهش را کاملا باید شرح داد.

نتایج

اگر پس از اتمام پروسه نتایج فراوانی حاصل شود باید همه ی آن ها را بیان کرده و در آخر بهترین نتیجه را انتخاب و به عنوان نتیجه نهایی اعلام کرد.

نتیجه و پیشنهادات

و در آخر می توان براساس نتیجه روش های بهتر برای نتایج بهتر پیشنهاد کرد.

فهرست منابع

در فهرست منابع باید اسم و اطلاعات دقیق مقالات، تحقیق ها و پژوهش های اشخاصی که در پایان نامه آورده شده، نوشته شود.

پیوست

در قسمت پیوست اغلب مجموعه ای از تعاریف متغیر ها و پارامتر ها آورده می شود تا از گفتن آن در متن گزارش خودداری شود. همچنین اثبات روابطی که ممکن است در متن پایان نامه منجر به طولانی شدن آن شود در این قسمت نوشته می شود.

5/5 (8 Reviews)
ندا کرمی

مهندس هوافضا - طراح و نویسنده

دیدگاه

avatar