تحقیق در مورد قطعنامه 598

تحقیق در مورد قطعنامه ۵۹۸

این تحقیق در مورد قطعنامه ۵۹۸ می باشد که به صورت فایل ورد در ۲۱ صفحه قابل دریافت می باشد.
قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت نتيجه تحولات عظيم در صحنه داخلي ايران و سياست بين‌المللي و نيز حوادث و رويدادهاي جبهه‌هاي نبرد بود. پيشرفت‌هاي نظامي عمده‌اي كه در رشته عمليات‌هاي والفجر، خيبر، قدس، ظفر، كربلا و نصر به دست آمد و تلفات و خسارات سنگيني كه به نيروهاي دشمن وارد شد و تصرف بخشي از اراضي در داخل عراق بخصوص نزديك شدن ايران به بصره وضعيت بغرنجي براي عراق و حاميان جهاني‌اش به وجود آورد.

جزئیات بشتر

5000 تومان – دانلود