پاورپوینت آسیب شناسی ماهواره

گرچه آمارهای متفاوتی درباب میزان مخاطبان ماهواره در ایران وجود دارد، اما میتوان گفت، براساس نظرسنجی‌های موجود در کلان شهرها نسبت مخاطبان ماهواره حدود ۵۰ درصد است، این نسبت در تهران بیشتر برآورد شده است.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با ماهواره به صورت منفعل برخورد شد (تصویب قانون ممنوعیت در سال ۱۳۷۳) و…

جزئیات بشتر

5000 تومان – خرید و دانلود