دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین مدیریت استعداد TM و مسئولیت اجتماعی CSR
دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین مدیریت استعداد TM و مسئولیت اجتماعی CSR

پاورپوینت بررسی رابطه بین مدیریت استعداد TM و مسئولیت اجتماعی CSR در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فایل پاورپوینت در 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین مدیریت استعداد TM و مسئولیت اجتماعی CSR

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین مدیریت استعداد TM و مسئولیت اجتماعی CSR

 

بیان مسأله

امروزه نه سازمانها می توانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه می تواند بدون سازمانها تداوم پیدا کندانها باید در همان حال که به اهداف خود اهتمام دارند که این امر با جذب و نگهداشت و توسعه استعدادهای برتر ممکن است از سوی دیگر اقدامات سازمانها می بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشد و به مسئولیت اجتماعی خودشان  عمل کنند.

از وظایف مهم مدیران سازمانها در محیط امروزی مدیریت مسائل اجتماعی و به عبارتی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان هاست

با توجه به انچه که گفته شد تحقیق حاضر در پی شناسایی و تعیین رابطه بین مدیریت استعدادها و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه در سالهای اخیر نبرد استعدادها به وقوع پیوسته و علائم تغییرات آماری آن در بسیاری از کشورها محسوس است. لذا مطالعه و پژوهش بر روی موضوع مدیریت استعدادها و مسئولیت اجتماعی از دیدگاههای مختلف دارای اهمیت می باشد.

تصمیم گیری های مدیران می تواند تاثیرات شگرفی در سازمان و بخشهای مختلف جامعه از خود باقی بگذارد. بنابراین مطالعه در مورد میزان توجه مدیران به مسئولیت های اجتماعی شان که  آن تصمیم می تواند جذب و نگهداشت استعدادهای برتر در سازمان باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به شرایط خاص کشور توجه به مسائل ذکر شده می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات  کشور داشته باشد.

 

هدف تحقیق:

این تحقیق بر اساس روش، توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش میدانی جمع آوری شده است.

و…

فایل پاورپوینت در 39 اسلاید

 

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar