دانلود پاورپوینت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم بوسیله بیوراکتور آنزیمی
دانلود پاورپوینت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم بوسیله بیوراکتور آنزیمی

پاورپوینت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم بوسیله بیوراکتور آنزیمی

فایل پاورپوینت در 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم بوسیله بیوراکتور آنزیمی

دانلود پاورپوینت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم بوسیله بیوراکتور آنزیمی

 

مقدمه :

شیر کم لاکتوز محصولی است که با تبدیل لاکتوز موجود در شیر به قند هاي ساده گلوکز و گالاکتوز ،مرحله هضم اولیه روي آنها صورت گرفته و هنگام خورده شدن توسط فرد مبتلا به عارضه عدم تحمل لاکتوز ،قندهاي ساده به راحتی از جداره روده جذب خون می شود و لاکتوز باقی مانده نیز تحت تاثیر فعالیت جرئی آنزیم لاکتاز روده اي هضم و جذب می شود لذا علائم و ناراحتی هاي روده اي بروز نخواهد کرد .

 

نتیجه گیری کلی:

نتایج حاصله نشان داد که دماهای 25 تا حدود 40 درجه سانتی گراد ،اثر مثبتی روی عملکرد ستون داشتند . دبی های کمتر از 300 میلی لیتر بر ساعت موثر ترین و بارزترین فاکتور روی کارایی ستون بودند . با توجه به مدل سازی انجام شده مقادیر بهینه غلظت آنزیم ،غلظت آلژینات ،دما و فلوریت با هدف حداکثر هیدرولیز لاکتوز شیر ،( 68/47 درصد) ،به ترتیب برابر با 23/15 درصد حجمی- حجمی ،3/02 درصد وزنی – حجمی ،40/86 درجه سانتی گراد و 186/7 میلی لیتر بر ساعت بودند .

فایل پاورپوینت در 19 اسلاید

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar