دانلود تحقیق چگونه می توانم پرخاشگری دانش آموزم را کاهش دهم
دانلود تحقیق چگونه می توانم پرخاشگری دانش آموزم را کاهش دهم

 تحقیق چگونه می توانم پرخاشگری دانش آموزم را کاهش دهم

فایل ورد در 49 صفحه

فهرست  

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
جمع آوری شواهد 1
مصاحبه با والدین
اجرای پرسشنامه در تاریخ (20/12/90)
اعتبار یابی پرسشنامه
تشخیص چیست؟
روشهای درمانی توصیه شده به والدین و کودک
پرخاشگری چیست؟
انواع پرخاشگری
خشم و پرخاشگری
عوامل پرخاشگری
عوامل خانوادگی
عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)
عوامل زیستی
اضطراب
نظریه های پرخاشگری
نظریه های شناخت گرایان
نظریه روانکاری در مورد پرخاشگری
نظریه رفتاری در مورد پرخاشگری
بروشور پرخاشگری
درمان کودکان خردسال
آموزش مدیریت به والدین
درمان پرخاشگری در بزرگسالان
یادگیری کنترل خشم در افراد بزرگسال
تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده
گردآوری شواهد 2
محدودیت های تحقیق
منابع

 

مقدمه:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﺟﺎﻣﻌﻪ، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋ.ﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی. ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾ.ﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ آنان را در مواجهه با مشکلات آینده حفظ و تقویت نماید، مهارت حل مسئله به معنای اعم وحل مسئله اجتماعی به طور اخص است، به نحوی که افراد ناتوان ازحل این مسائل و مشکلات، ممکن است با اقدام به راه حل های نامؤثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش، استفاده از سیگار برای جلب توجه و ترک تحصیل به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکلات تحصیلی نه تنها مشکل را بزرگ تر و پیچیده تر ساخته بلکه حتی در معرض خطر مرگ قرار گیرند ) مانند خودکشی یا اقدام به خودکشی).

در واقع یکی از وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور، آمادهکردن تمامی افراد جامعه به ویژه کودکان، برای جامعه فردا و ایجاد و تقویت توانایی حل مسئله جهت مقابله با شرایط متغیر زندگی است. به دیگر سخن، اصلی ترین کنش تعلیم و تربیت این است که کودکان عادی را به رشد ممکن و مطلوبشان رسانیده و کودکان مبتلاء به اختلالات رفتاری و عاطفی و. . . را تحت مراقبت های ویژه قرار دهد و به این طریق مسیر رشد آنان را هموار سازد.

بی تردید، شیوع پرخاشگری  در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد.شاید بتوان گفت که یکی از علل بروز جنگ های خانمان سوز، که همواره جوامع بشری از آن رنج می برد و خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته، ادامه همان رفتارهای پرخاشگرانه دوران نوجوانی جنگ افروزان است.البته توجه به این نکته ضروری است که رفتار پرخاشگرانه همیشه نامطلوب نیست، بلکه دارای حکمت هایی از جمله دفاع و دفع خطراتی است که بقا و ادامه زندگی را تهدید می کند، ولی اگر مهار نشود و به راه های صحیح هدایت نگردد، همین ابزار دفاعی موجب آسیب های جبران ناپذیری می شود.

و…

فایل ورد در 49 صفحه

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar