دانلود تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر
دانلود تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر

تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر

فایل ورد در 32 صفحه

جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر ،  اقتصاد, تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر, جامعه شناسی هنر, جایگاه اقتصاد, دانلود تحقیق, دانلود تحقیق جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر

 

مقدمه‌:

به‌ طور معمول‌ وقتی‌ سخن‌ از هنر به‌ میان‌ می‌آید، امری‌ متعالی‌ و فرازمینی‌ به‌ ذهن‌ متبادر می‌شود که‌ در آن‌ نوعی‌ کشف‌ و شهود، توجه‌ به‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ و بی‌توجهی‌ به‌ ارزش‌های‌ مادی‌ عناصر اصلی‌ را تشکیل‌ می‌دهند. چنین‌ تصوری‌ از هنر به‌ این‌ دلیل‌ در جامعه‌ غلبه‌ دارد که‌ هنرمندان‌ خود را این‌گونه‌ تعریف‌ می‌نمایند و منتقدان‌ هنر نیز با بحث‌های‌ خود به‌ این‌ تصور دامن‌ می‌زنند. درحقیقت‌، یک‌ روش‌ غیرمستقیم‌ تبلیغ‌ هنر القاء همین‌ تصور است‌ تا مردمی‌ که‌ از واقعیت‌های‌ روزمره‌ و تکراری‌ خسته‌ شده‌اند مدینه‌ی‌ فاضله‌ی‌ خود را در آثار هنری‌ جست‌وجو نمایند؛ به‌ امید این‌که‌ به‌ دنیایی‌ شگفت‌ و آرامش‌بخش‌ در همین‌ جهان‌ وارد شوند.

امروز تصورات‌ غالب‌ درباره‌ی‌ هنر نوید دنیایی‌ کاملاً متفاوت‌ و دست‌یافتنی‌ را می‌دهد که‌ تنها در آثار هنری‌ قابل‌ردیابی‌ است‌. اگرچه‌ خود این‌ تصور محصول‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ هنر است‌ که‌ در آن‌ هنر ارتباط‌ تنگاتنگی‌ با مذهب‌ داشته‌ و اعتقادات‌ و ارزش‌های‌ مذهبی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذاشته‌ است‌. هدف‌ هنر یونان‌ که‌ به‌ عقیده‌ی‌ هگل‌ عالی‌ترین‌ شکل‌ هنر است‌، عبارت‌ بوده‌ است‌ از نمایش‌ بالاترین‌ واقعیت‌ در قالب‌ محسوسات‌. راز ماندگاری‌ و جاودانگی‌ آن‌ هم‌ در همین‌ رسالت‌ است‌. یا هنر شعر بزرگ‌ترین‌ شعرای‌ گذشته‌ی‌ ایرانی‌ بیانگر اعتقادات‌ و ارزش‌های‌ مذهبی‌ ایشان‌ در شکل‌ موزون‌ و خلاقه‌ بوده‌ است‌.

آن‌جا که‌ هنر با مذهب‌ عجین‌ بوده‌، تصوری‌ از مدینه‌ی‌ فاضله‌ را نیز متأثر از رویکرد همان‌ مذهب‌ به‌ جهان‌ اتخاذ می‌کرده‌ است‌. امّا با گسترش‌ جوامع‌ و جدایی‌ میان‌ فعالیت‌های‌ مختلف‌ انسانی‌ از جمله‌ جدایی‌ میان‌ هنر و مذهب‌، شکل‌ دیگری‌ از هنر به‌ وجود آمد که‌ بیش‌ از هر چیز به‌ دنیای‌ ملموس‌ و زندگی‌ این‌جهانی‌ اشارت‌ داشت‌. اما نکته‌ی‌ جالب‌ این‌که‌ این‌ تغییر توجه‌، در تعریف‌ هنر ملحوظ‌ نشد؛ چنانچه‌ هنوز هم‌ هنر را، با این‌که‌ هدف‌ متفاوتی‌ را دنبال‌ می‌کند، همانند گذشته‌ می‌شناسیم‌ و همان‌ تعریف‌ متعالی‌ را نیز برایش‌ قائل‌ هستیم‌.

امّا چنانچه‌ با یک‌ دیدگاه‌ تاریخی‌ به‌ هنر توجه‌ نماییم‌ و همچون‌ تولستوی‌ تعاریف‌ مختلف‌ آن‌ را در طول‌ تاریخ‌ با هم‌ مقایسه‌ کنیم‌، به‌ این‌ نکته‌ پی‌ خواهیم‌ برد که‌ هیچ‌ تعریفی‌ قابل‌تعمیم‌ به‌ همه‌ی‌ ادوار تاریخی‌ نیست‌، چرا که‌ هر دوره‌ مقتضیات‌ ویژه‌ی‌ خود را بر معرفت‌ و هنر تحمیل‌ می‌نماید. به‌ عنوان‌ مثال‌، می‌توان‌ گفت‌ در جهان‌ معاصر که‌ توجه‌ بیش‌تر به‌ زندگی‌ این‌جهانی‌ در آن‌ غلبه‌ دارد، هنر نیز از جنبه‌های‌ مادی‌ خالی‌ نیست‌ و عوامل‌ اقتصادی‌ زیادی‌ بر آن‌ اثر می‌گذارد. آن‌چه‌ در این‌ مقاله‌ موردنظر است‌ توضیح‌ چگونگی‌ رابطه‌ی‌ میان‌ اقتصاد و هنر و جایگاه‌ این‌ رابطه‌ در بحث‌های‌ جامعه‌شناسی‌ هنر است‌.

امّا قبل‌ از ورود به‌ این‌ بحث‌ لازم‌ است‌ تعریفی‌ از هنر، به‌ عنوان‌ موضوعی‌ که‌ در جامعه‌شناسی‌ مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار می‌گیرد، ارائه‌ شود.

و…

فایل ورد در 32 صفحه

 

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar