دانلود تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور
دانلود تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور

تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور

درس تاریخ تحولات کیفری

فایل ورد در 20 صفحه

آشنائي با ديوان عالي کشور, پرونده های کیفری, تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور, ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ  تصمیم, تصمیمات دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی, دانلود تحقیق, دانلود تحقیق ترتیب رسیدگی به پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور, درس تاریخ تحولات کیفری, دیوان عالی کشور, موارد تجدید نظر آراء کیفری با مرجعیت دیوان عالی کشور, نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور, وظایف دیوان عالی کشور

 

مقدمه

دیوان عالی كشور در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی كشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه  كنترل دقیق عمل­کرد و طرز كار محاكم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتیكه مشاهده كند در جریان رسیدگی‌های محاكم تالی (پیشین) ، قواعد و قوانین ماهوی یا شكلی رعایت نشده است، حكم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحكم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شكلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حكم یا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان بالاترین مرجع دادرسی كشور است كه در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد. ما در این تحقیق به نحوه رسیدگی این دیوان به پرونده های کیفری می پردازیم.

 

آشنائي با ديوان عالي کشور

اين ديوان عالی ترين مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانين در محاکم ، ايجاد وحدت رويه قضائی و مـــرجع تجـــديد نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 میباشد. علاوه براين، برابر بند 10 قانون اساسی ، ديوانعالی کشور صلاحيت رسيدگی به تخلفات رئيس جمهور از وظائف قانونی را دارد.

مقر اصلی اين ديوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است ، رئيس قوه قضائيه لدی الاقتضا ميتواند شعبی در شهرستانها تاسيس نمايد.

در حال حاضر ديوانعالی کشور 33 شعبه دارد، سه شعبه در مشهد و سه شعبه در قم و بقیــه در تــهرانند. هــر شعبه با دو قاضی ( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل می شود و می تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود. حق انشا رای با رئيس و مستشار است .
در کنار ديوانعالی کشور دادسرای ديوانعالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رئيس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار است که در معيت ديوانعالی کشور انجام وظيفه می نمايد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

آشنایی با دیوان عالی کشور

وظایف دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور

موارد تجدید نظر آراء کیفری با مرجعیت دیوان عالی کشور

ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ  تصمیم

تصمیمات دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی

منابع

 

فایل ورد در 20 صفحه

 

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar