مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه آیرودینامیک

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه آیرودینامیک

هدف از اين آزمايش آشنايي با تونل باد و عملكرد آن و اندازه گيري و محاسبه ضريب درگ (CD) براي اجسام مختلف، مقايسه آنها و رسم منحنی تغییرات CD  برحسب عدد رینولدز مي باشد. این آزمایش ها و نتایج از انجام آزمایشات واقعی در دستگاه تونل باد بدست آمده است. فایل دانلود به صورت ورد می باشد.

جزئیات بشتر

3000 تومان – دانلود