پاورپوینت ورزش های ويژه پوكی استخوان

پاورپوینت ورزش های ويژه پوكی استخوان

عنوان : پاورپوینت ورزش های ويژه پوكی استخوان

فایل پاورپوینت در ۱۵ اسلاید

کلمات کلیدی :  پاورپوینتپاورپوینت ورزش های ويژه پوكی استخوانپوكی استخوانورزشورزش های پوكی استخوانورزش های ويژه پوكی استخوان

مطالب اسلاید ها :

ورزش هاي ويژه پوكي استخوان

حالت ايستادن

حالت راه رفتن

حركت دست ها

حركت چانه

كشش قفسه سينه

حركت استخوان هاي كتف

حركت لگن

كشش عضلات پشت و شانه ها

ورزش عضلات پشت

كشش زانو ها در وضعيت نشسته

كشش ساق پا

ورزش عضلات بالايي پشت

تقويت شانه ها

 • در اين بخش برخي از تمرين هايي كه براي پيشگيري يا درمان پوكي استخوان و به منظور تقويت عضلات و استخوان ها و بهبود حالت تعادل طراحي شده اند، ارائه شده است.
 • قبل از انجام اين تمرين ها، ابتدا با پزشك و يا فيزيوتراپ خود مشورت كنيد تا در انتخاب تمرينهاي مناسب و تعداد انجام آنها به شما كمك نمايد.
 • ايستادن صحيح، به راه رفتن و نشستن صحيح كمك مي كند. براي تمرين حالت صحيح ايستادن:
 • پشت به ديوار بايستيد به طوري كه بين پاشنه هاي پا تا ديوار ۵ تا ۵/۷ سانتي متر فاصله باشد.
 • شانه هاي خود را در وضعيت راحتي قرار داده و چانه را به داخل بكشيد. شكم و باسن را منقبض كنيد.
 • پشت خود را به ديوار فشار دهيد به طوري كه فضايي به اندازه يك دست صاف در گودي كمر باقي بماند.
 • راه رفتن، پا ها و قلب را تقويت كرده و به حفظ تعادل كمك مي كند. براي حفظ شيوه صحيح راه رفتن به روش زير عمل كنيد:
 • سر را بالا نگاه داريد.
 • پشت و گردن خود را تا حد ممكن صاف نگاه داريد.
 • چانه را موازي با زمين نگه داريد.
 • به آرامي عضلات شكم را منقبض كنيد.
 • اجازه دهيد كه شانه به آرامي و به صورت عادي حركت كند.

 

 • به منظوركشش شانه ها، ترقوه و نيز تقويت عضلات شكم و پشت:
 • رو به ديوار ايستاده و دستهاي خود را در كنار بدن قرار دهيد. پاها به اندازه ۱۵ سانتي متر از يكديگر و ۱۵ سانتي متر از ديوار فاصله داشته باشد.
 • در حالي كه نفس عميق مي كشيد، شكم خود را صاف نموده و دستها را به منظور لمس ديوار به سمت بالا بكشيد (شكل شماره ۱)
 • نفس خود را بيرون داده و به آرامي دستها را به حالت اول برگردانيد.
 • در حالت دم، دست راست را به سمت بالا و دست چپ را به سمت پايين بكشيد. (شكل شماره ۲)
 • نفس خود را بيرون داده و دست راست را به آرامي به حالت اول برگردانيد.
 • در حالت دم، دست چپ را بالا برده و دست راست را به سمت پايين بكشيد. (شكل شماره ۳)
 • هر كدام از اين تمرين ها را ۵ بار تكرار كنيد.
 • براي تقويت سر و شانه ها:
 • در حالي كه در وضعيت نشسته هستيد، مستقيم به رو به رو نگاه كنيد.
 • چانه را به سمت گردن و به داخل بكشيد. از خم شدن به جلو خودداري كنيد.
 • با دستهاي خود به ران ها فشار بياوريد، تا به مستقيم نگه داشتن ناحيه پشت كمك كنيد.
 • اين وضعيت را براي چند ثانيه حفظ كنيد. با اين حركت در پشت گردن احساس كشش خواهيد كرد. اين تمرين را ۵ بار تكرار كنيد.
 • 3500 تومان – خرید و دانلود

دیدگاه

avatar