پاورپوینت نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

پاورپوینت نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

عنوان : پاورپوینت نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

فایل پاورپوینت در ۲۸۲ اسلاید

کلمات کلیدی :  اقتصاد کشورپاورپوینتپاورپوینت نقش حسابرسیپاورپوینت نقش حسابرسی در اقتصاد کشورحسابرسی در اقتصاد کشورنقش حسابرسی در اقتصاد کشور

 

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

پيشرفت صنعت وتجارت وايجاد قوانين واعمال نظر دولت در صنايع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهاي را به تاييد حسابرسان برسانند.

حسابرسي عبارت است از رسيدگي  به اسناد ومدارك   يك موسسه يا واحد تجاري  جهت تهيه گزارشي كه حسابرس راجع به روش  حسابداري وصحت صورتهاي  مالي اظهارنظركند.

موضوع حسابداري تهيه وتنظيم سند حسابداري است .حسابدارفعاليتها  را روزانه ثبت ميكند ونسبت به صحت آنها ترديد ندارد اما حسابرس گزارش تهيه واظهارنظر ميكند

داشتن اطلاعات جامعي از اصول حسابداري-روشها استانداردهاي مقبول حسابداري  وحسابرسي –اطلاعات عمومي –اشناي با قوانين ومقررات مالي –شهامت درابراز عقيده از ويژگيهاي حسابرس است.

انواع حسابرسي مستقل عبارت است از :

از نظر دليل ارجاع كار ۲-ماهيت رسيدگي ۳-زمان انجام رسيدگي ۴-شيوه انجام كار

 

انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار :

الف-حسابرسي الزامي

ب-حسابرسي اختياري

 

انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي :

الف-بررسي سيستم

ب-رسيدگهاي اثباتي

ج-رسيدگي ويژه

 

انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار :

الف-حسابرسي ضمني

ب-حسابرسي نهايي

ج-حسابرسي مداوم

 

انواع حسابزسي از نظر شيوه انجام كار:

الف-سندرسي

ب-ترازنامه اي

و….

فایل پاورپوینت در ۲۸۲ اسلاید

5000 تومان – خرید و دانلود

 

دیدگاه

avatar