پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی

قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید : ۳۵ اسلاید
عناوین :
نقشه علمی چیست؟
تعریف نقشه علمی
تفاوت نقشه علمی با نقشه راه علمی
تفاوت نقشه علم با نقشه معرفت
ملزومات تهیه نقشه علمی
تهیه واژگان کلیدی یک علم
شناخت افراد تولید کننده دانش در یک علم
فواید نقشه علم برای یک مرکز تحقیقات
ابزارهای مورد نیاز برای ترسیم نقشه علم
Pajek
VOSviewer