دانلود تحقیق چگونگی به قدرت رسیدن داریوش اول

تحقیق چگونگی به قدرت رسیدن داریوش اول

درس روش تحقیق در تاریخ

فایل ورد در 33 صفحه

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

معرفی داریوش

چگونگی افشای هویت مغ

برنامه ریزی برای قتل گئومات مغ

همدستان داریوش در توطئه قتل گئومات مغ

اوضاع و احوال پس از به قتل رسیدن گئومات مغ

شخصیت داریوش

شخصیت گئومات

چگونگی شاه شدن داریوش

شورش هایی که پس از به قدرت رسیدن داریوش رخ داد

اقدامات مهم داریوش

 

 

پیشگفتار

علت انتخاب موضوع :

علت انتخاب موضوع در درجه ی اول، پاسخ به این سوال بود که «چرا داریوش به فکر کسب قدرت بود» و رسیدن به یک پاسخ روشن و صحیح و تا حدودی ابعاد ناشناخته­ی آن را روشن کند. و سعی شد با مطالعات زیاد در این زمینه تا حد امکان به پاسخ اصلی برسد که مهمترین هدف تحقیق شد.

فایده و اهمیت موضوع :

با پی بردن به ابهامات موضوع و روشن شدن بسیاری از مجهولات، این موضوع می­تواند در مراکز علمی، دانشگاهی و در نهادهای فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد، و این موضوع نه تنها برای دانشجویان این رشته بلکه برای سایر دانشجویان دیگر نیز می تواند مهم و مشکلات آنان را تا حدودی برطرف نماید و با داشتن منابع و اطلاعات کافی در این زمینه می توان گفت که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش کار :

با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق توصیفی، تحلیلی می باشد و در مقام گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته ام.

 

مقدمه

داریوش شاه از نژاد هخامنشیان از تیره ای دیگر بود. یعنی وی جانشین بلافاصله کمبوجیه فرزند کوروش کبیر نبود بلکه عموزاده ی وی بود و اجدادشان با هم برادر بوده­اند.

هنگامی که کمبوجیه خودکشی کرد (یا به قتل رسید) یک مغ مادی به نام «گئومات» که بسیار شبیه بردیا، دیگر فرزند کوروش بود، خود را به جای وی نامید و سر به شورش برداشت و با بخشیدن مالیات به مردم تا 3 سال و لغو خدمات سربازی توانست هوادارانی پیدا کند، همچنین حاکمان نواحی مختلف که از کشته شدن کمبوجیه با خبر شده بودند، فکر کردند که دولت هخامنشی هم مانند دولت ماد سرنگون شد.

در این اوضاع و احوال بود که داریوش بزرگ به پا خاست و چون در جوار مردی همچون کوروش بزرگ شده بود و نمی توانست شاهد بی نظمی و هرج و مرج در مملکت باشد با کمک 6 تن از سرداران ایرانی قیام کرد و ابتدا گئومات را به قتل رساندند و سپس به سرکوب شورش هایی که رخ داده بود پرداخت و بعد از فارغ شدن از همه ی این توطئه ها نظام سیاسی و اداری تاسیس کرد که زبانزد همه ی آیندگان شد.

و…

فایل ورد در 33 صفحه

 

 

 

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar