دانلود تحقیق پیشگیری از وقوع جرم و نقش آمار در آن
دانلود تحقیق پیشگیری از وقوع جرم و نقش آمار در آن

تحقیق پیشگیری از وقوع جرم و نقش آمار در آن

درس حقوق جزای اختصاصی

جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

فایل ورد در 20 صفحه

,

 

فهرست:

بخش 1 

مقدمه : معنا و مفهوم پیشگیری  

مبحث اول : اسلام و پیشگیری از وقوع جرم  

مبحث دوم : مجازات‌ها و پیشگیری از جرم   

گفتار اول :  ارعاب و جلوگیری عمومی‌جرم   

گفتار دوم : ارعاب و جلوگیری خصوصی از جرم

مبحث سوم : اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم

گفتار اول : پیشگیری به وسیله‌ی درمان و بازسازگاری بزهکار  

گفتار دوم : بی‌اثر‌ساختن و مراقبت از فرد  

بخش 2   

نقد آمار عدالت کیفری  و جرمشناسی 

بخش سوم    

لایحه پیشگیری از وقوع جرم

منابع  

 

بخش 1

مقدمه : معنا و مفهوم پیشگیری

پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلو مرض را گرفتن می‌باشد.پیشگیری از وقوع جرم در دو مبحث جزای عمومی ‌و جرم‌شناسی به صورت متفاوت بررسی می‌شود. در جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان در هر وضعیتی که از وقوع جرم جلوگیری می‌شود بحث کرد؛ مثل ایجاد محیط امن برای فرزندان، ایجاد آموزش و پرورش و… ، اما حقوق جزای عمومی، پیشگیری از وقوع جرم را در بحث اهداف اِعمال مجازات‌‌ها و اقدامات تأمینی بررسی می‌کند؛ به این معنا که یکی از اهدافی که با اجرای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی دنبال می‌شود، پیشگیری از وقوع بزه می‌باشد. پس به نظر می‌رسد که رابطهٔ این مبحث در این دو مقوله به صورت عموم و خصوص مطلق باشد؛ این مقاله صرفاً به بحث در رابطه‌ی پیشگیری از وقوع جرم درحقوق جزای عمومی می‌پردازد و برای مطالعه ی بیشتر درباره‌ی این مبحث می‌توانید به کتب جرم‌شناسی مراجعه کنید.

 

مبحث اول : اسلام و پیشگیری از وقوع جرم

یکی از مسائل مورد بحث اسلامی که جزء فروعات دین هم به شمار می‌رود امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این تأسیس که در آیه 70 سوره‌ی توبه به آن اشاره کرده گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می‌دارد، همچنین سیاست‌های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می‌شود:

1. پیش‌گیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه‌ی نفس، امر به معروف و… ؛

2. اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و…

باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره‌ی شمول گناه مستلزم کیفری وسیع‌تر از جرایمِ قوانین است، لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است؛ ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی در حقوق جزای اسلامی‌ نسبت به مجازات‌های سایر ملل از قطعیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود دو کیفر دنیوی و اخروی واجد جنبه‌ی پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

 

مبحث دوم : مجازات‌ها و پیشگیری از جرم

یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق ارعاب می‌باشد، همانگونه که بنتام استدلال می‌کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد. به همین خاطر نظام مجازات‌های ثابت در قوانین وجود دارد.

جنبه‌‌ی ارعابی مجازات‌ها از دو طریق باعث جلوگیری از جرم می‌شود.

و…

فایل ورد در 20 صفحه

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar