دانلود تحقیق در مورد بقعه شیخ صفی الدّین اردبیلی
دانلود تحقیق در مورد بقعه شیخ صفی الدّین اردبیلی

تحقیق در مورد بقعة شیخ صفی الدّین اردبیلی

فایل ورد در 21 صفحه

,

بقعة شیخ صفی الدّین اردبیلی

مجموعه ای از آرامگاههای بزرگان ، مشایخ و سلاطین صفوی و فضاهای آیینی و عبادی در اردبیل. سابقة بخشهایی از این بنا به دورة خود شیخ صفی الدین  عارف نامی ایرانی ، و فرزندان وی ، شیخ صدرالدین موسی و خواجه علی سیاهپوش ، می رسد. به نوشتة منابع ، منزل و خانقاه شیخ صفی در همین مکان بود، و بنابر وصیّت خود او، جنازه اش را در اتاقی جنب خلوتخانه و باغچه و حوضخانه دفن کردند و بر قبر وی بنایی ساختند. از آن پس این مکان اهمیّت و قداست یافت و شماری از مشایخ و محارم خاندان صفوی و نیز شاه اسماعیل اول و گروهی از قربانیان جنگهای شیروان و چالدران در جوارمرقد شیخ دفن شدند.

از زمان شاه طهماسب اول  ساختمان بقعه توسعه یافت و محل امن و بست  نیز به حساب آمد که برای ورود به آن ، مراحل و مراتب هفتگانة طریقتی درنظر گرفته شد. مجموعة آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی از اجزا و عناصر معماری ویژه ای تشکیل یافته است :

1) سر در ورودی . ورودی بقعه در جبهة شرقی میدان عالی قاپو قرار دارد که درِ دو لنگة چوبی آن به حیاط بزرگ باز می شود. در مقابل این سردر، در جانب غربی همین میدان ، سردر اصلی بقعه به نام عالی قاپو قرار داشته است که در دوران شاه عباس دوم  به دست یوسف شاه بن ملک صفیا ساخته شده بود. به استناد کتیبة معرّق بدنة این سردر، که در انبار بقعه نگهداری می شود، کاشیکاری آن را اسماعیل بن نقّاش اردبیلی در 1057 انجام داده است . این سردر در 1321 ش بکلی برچیده شد.

و…

فایل ورد در 24 صفحه

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar