دانلود تحقیق تشکیلات سازمانی قوه قضاییه
دانلود تحقیق تشکیلات سازمانی قوه قضاییه

تحقیق تشکیلات سازمانی قوه قضائیه

فایل ورد در 68 صفحه

 

تشکیلات سازمانی قوه قضاییه

 فهرست مطالب

ديباچه

گفتار اول : آشنايي با قوه قضائیه جمهوري اسلامي ايران

مبحث اول : جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی

مبحث دوم : رابطه قوه قضائیه با سایر قوا (قوه مقننه و قوه مجریه)

مبحث سوم : وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

مبحث چهارم : وظایف و اختیارات وزیر دادگستری

گفتار دوم : ساختار و تشکیلات قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

ساختار تشكيلات قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

تشكيلات قضائي در قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

مبحث اول : دیوان عالی کشور

مبحث دوم : دادستانی کل کشور

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

مبحث چهارم : دیوان عدالت اداری

مبحث پنجم : مراجع قضایی در امور کیفری و مدنی

الف. مراجع اختصاصی

سازمان قضایی نیروهای مسلح

ب. مراجع عمومی

1-  دادسراي عمومی و انقلاب

2- دادگاه عمومی و انقلاب

2-1 دادگاه حقوقي

2-2 دادگاه جزائي

2-3 دادگاه انقلاب

2-4 دادگاه اطفال

2-5 دادگاه خانواده

3- دادگاه كيفري استان

4- دادگاه تجديدنظر استان

مبحث ششم : نهادهای شبه قضایی

الف. داوری

ب. شورای حل اختلاف

گفتار سوم : سازمانها و تشکیلات غیرقضایی وابسته به قوه قضاییه

مبحث اول : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

مبحث دوم : سازمان بازرسی کل کشور

مبحث سوم : سازمان پزشکی قانونی

مبحث چهارم : سازمان ثبت اسناد و املاک

مبحث پنجم : روزنامه رسمی

مبحث ششم : دانشکده علوم قضایی

گفتار چهارم : نهادها و اشخاص مرتبط با قوه قضاییه

مبحث اول : وکلای دادگستری (کانون وکلا)

مبحث دوم : کارشناسان رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی)

مبحث سوم : مترجمان رسمی

 

ديباچه :

يكي از بركات و آثار بزرگ و عظيم انقلاب اسلامي ایران احياء انديشه‌ها، افكار و ديدگاههاي بلند اسلامي است. اين تعاليم و ارزشهاي اسلامي مخصوصاً در بعد نظامها و مسايل كلان اجتماعي فكر و انديشه صاحب نظران، علما و انديشمندان را متوجه خود كرده و در داخل كشور جمهوري اسلامي ایران هم به اجرا درآمده است كه يكي از مهمترين بخشها و حساس‌ترين آنها نظام قضايي است.

جمهوري اسلامي ایران تنها کشوری است که از بركت انقلاب اسلامي، توانسته است نظام قضايي اسلامي را در همه ابعاد آن از نظر ساختار، قوانين و مقررات، سياستهاي كيفري، جنايي، حقوقي، آئین دادرسی و… را با مباني و اصول اسلامي و با تكيه بر فقه مبين و نوراني اسلام و ارزشهاي بلند اسلامي پایه گذاری و احيا کند که خود يكي از امتيازات منحصر به فرد نظام جمهوري اسلامي در ميان كشورهاي جهان اسلام است. ساير كشورهاي اسلامي هم كم و بيش در فكر برپايي نظام قضايي اسلامي بوده و هستند ولي معمولاً در اين كشورها، در بعد نظامها، مخصوصاً نظام قضايي، ساختاري كه براي اسلامي شدن بخش قضا و امور قضايي در آن كشورها مطرح شده يا مطرح مي‌شود فقط محدود به تشكيل محاكم شرعيه و دادگاههاي مخصوصي براي رسيدگي به احوال شخصيه است.

و…

فایل ورد در 68 صفحه

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar