دانلود تحقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایند پژوهش
دانلود تحقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایند پژوهش

تحقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایند پژوهش

فایل ورد در 49 صفحه

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان توجه به مهارتهای فرایند پژوهشی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، تحلیل محتوا می باشد.

واحد تحلیل محتوا متن درس، تصاویر و فعالیتهای مطرح شده در کتب علوم تجربی سه ساله دوره راهنمایی می باشد. مطالب و محتوای کتابهای علوم دوره راهنمایی به (واحدهایی) تقسیم شده و سپس هریک از این واحدها در مقوله هایی که معرف دو شیوه ارائه فعال و غیر فعال هستند قرار گرفت.

در این مجموعه سه واحد محتوای کتاب دینی (متن، پرسش و تصاویر) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری برابر جامعه آماری است و محتوای تمام کتابهای درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی کشور در سال تحصیلی 90-89 مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت. ابزارها (جدول) براساس روش ویلیام رومی به سه قسمت تقسیم شده که در آن متن، پرسش و تصاویر براساس مقوله هایی از پیش تعریف شده، به دو مقوله فعال و غیر فعال تقسیم شده و بعد شاخص درگیری دانش آموزان با متن، پرسش ها و تصاویر کتب علوم تجربی دوره راهنمایی مشخص می شود.

میزان توجه به مهارت مشاهده در بخش حس بینایی و شناخت تفاوت ها و شباهت ها فعال است و میزان توجه به مهارت های شنوایی، لامسه ، بویایی و چشایی غیر فعال بود. ضریب فعالیت برای کتابهای علوم راهنمایی از نظر کاربرد ابزار در کلیه کتب علوم تجربی دوره راهنمایی مناسب می باشد وبرفعال بودن فراگیران هم توجه کافی شده است.

ضریب فعالیت برای کتب علوم دوره راهنمایی از نظر مهارت اندازه گیری، در کتب علوم تجربی هر سه پایه مناسب و درحد مطلوبی است. ضریب فعالیت برای علوم هر سه پایه راهنمایی، از نظر جمع آوری اطلاعات، مطابق بررسی های انجام شده درحد مطلوبی است. ضریب فعالیت برای کتب علوم راهنمایی از نظر مهارت برقرای ارتباط مطابق بررسی های انجام شده درحد مطلوبی است.

ضریب فعالیت برای کتب علوم راهنمایی از نظر مهارت زمینه سازی درحد مطلوبی است. ولی تعداد واحدهای بررسی درباره فرضیه سازی کم است. ضریب فعالیت برای کتب علوم راهنمایی از نظر مهارت پیش بینی درحد مطلوبی است.

ضریب فعالیت برای کتب علوم راهنمایی از نظر مهارت نتیجه گیری و تفسیر یافته ها درحد مطلوبی است . ضریب فعالیت برای کتب علوم راهنمایی از نظر مهارت طراحی تحقیق درحد مطلوبی است.

در مجموع می توان گفت بیشتر مهارتهای بررسی شده به صورت مناسبی مورد توجه واقع شده اندو جنبه فعال بودن در کتب علوم تجربی کلیه پایه ها در حد مطلوبی است. همچنین میزان توجه به مهارت های شنوایی، لامسه ، بویایی و چشایی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

کلید واژه ها:

کتابهای درسی، علوم تجربی، دوره راهنمایی تحصیلی، تحلیل محتوا، مهارتهای فرآیندی، روش رومی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت

اهداف

سؤال های تحقیق

تعریف اصطلاحات و واژه ها

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

مبانی نظری تحلیل محتوا و مهارت های فرایندی

مراحل مختلف تحلیل محتوا

مقوله بندی

واحد های نمونه گیری

واحد های متن

رمز گذاری اطلاعات محتوا

واحد تحلیل واحد ثبت

روش تفکر رومی

تفسیر نتایج در روش رومی

مهارت اندازه گیری

مهارت فرضیه سازی

فصل سوم : محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

و…

فایل ورد در 49 صفحه

 

 

5/5 (1 Review)

1
دیدگاه

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
کارخانه سنگبری فرهاد Recent comment authors
جدیدترین قدیمی ترین
کارخانه سنگبری فرهاد
مهمان
کارخانه سنگبری فرهاد

عالیییی