دانلود تحقیق تبلیغات سیاسی و ارتباطات شهروندان

تحقیق تبلیغات سیاسی و ارتباطات شهروندان

فایل ورد در 45 صفحه

,

چکیده :

این مطالعه به بررسی نقش تبلیغات سیاسی در فرآیند دموکراتیک به واسطه ی ارزیابی اینکه آیا تبلیغات سیاسی شهروندان را به دخالت در فعالیت های ارتباطی در کمپین های ( دوره تبلیغات انتخاباتی ) تشویق می کند و اگر می کند چگونه، می پردازد . برای بررسی این مسئله، داده های ارزیابی تبلیغات سیاسی با یک نظرسنجی روزانه ملی جمع آوری شده در دوره ی کمپین انتخاباتی 2000 ترکیب شد .

داده های حجم تبلیغاتی و رفتار ارتباطی شخصی با توجه به موقعیت جغرافیایی و تاریخ امکان بررسی نحوه ی تاثیر مفهوم تبلیغات انتخاباتی بر ارتباط شهروندان را امکان پذیر ساخت . نتایج نشان می دهند در پاسخ به نفوذ تبلیغات سیاسی محلی، افراد به دنبال اطلاعات سیاسی بیشتر از طریق برنامه های خبری تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی میروند .مفاهیم نظری و روش شناسی این یافته ها در اینجا بحث می شود .

کلید واژه ها :  محیط کمپین، مباحث سیاسی، کنکاش، تحرک رای دهنده ها

 

مقدمه

از زمان آغاز آن در حدود نیم قرن پیش، تبلیغات سیاسی در تلویزیون به سرعت به یک وسیله ی ارتباطی اصلی در انتخابات های آمریکا تبدیل شده است . با این افزایش محبوبیت، تحقیقات نقش تبلیغات سیاسی را در فرآیندهای کمپین بررسی کرده و مشاهده کرده اند بازه ای از آثار به چشم می خورد . به ویژه، مشخص شده است که تبلیغات سیاسی اطلاعات رای دهنده ها را افزایش داده تصمیم گیری سیاسی و انتخابات را شکل می دهد .

به علاوه مطالعات متعددی به بررسی تاثیرات تبلیغات سیاسی بر حضور رای دهندگان پرداخته و نتایج متفاوتی به دست آورده اند . از یک سو برخی نشان دادند که تبلیغات سیاسی، به ویژه تاکتیک های منفی، باعث تقویت بدگمانی و بی انگیزگی بیشتر رای دهندگان می شود . سایرین نشان دادند که تبلیغات سیاسی حضور را افزایش می دهد .

علی رغم غنای تحقیقاتی در این زمینه، توجه کمی، به جز مباحث کوتاه، درمورد نقش تبلیغات سیاسی در ارتباطات شهروندان انجام شده است . در حقیقت، یک تعمیم درباره تحقیق حاضر این است که تمرکز اصلی آن بر تاثیر مستقیم کمپین تبلیغاتی بر انتخاب رای و شرکت رای دهندگان است . در این تحقیق تلاش می کنیم این تمرکز ” نتیجه گرای سیاسی ” را به واسطه در نظر گرفتن رفتارهای ارتباطی روزانه شهروندان ( یا مصرف عمومی اخبار و مباحث سیاسی ) به عنوان یک معیار تبلیغ سیاسی، توسعه دهیم .

و…

فایل ورد در 45 صفحه

 

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar