تحقیق پیشرفت و عدالت و تمدن اسلامی در دهه چهارم با توجه به سند چشم انداز 20 ساله

عنوان : دانلود تحقیق پیشرفت و عدالت ایران و تمدن اسلامی در دهه چهارم  با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله

 

فایل ورد در ۳۷ صفحه

 

 

فصل اول : ضرورت کار و تلاش با توجه به سند چشم انداز ۲۰ساله

ضرورت پیشرفت در همۀ زمینه ها و به ویژه اعتماد به نفس ملّی

انتظار و تلاش و مجاهدت برای رسیدن به آینده ای مطلوب

رهایی از مشکلات و خودکفایی، در سایۀ تلاش مضاعف

تلاش مضاعف برای حفظ عزّت و استقلال کشور

استقلال سیاسی در گرو همّت برای استقلال اقتصادی

پیشرفت علمی ، ثمرۀ خود باوری ملّی ، امید به موفقیت و حرکت جهاد گونه

 

فصل دوم : عرصه های مختلف کار و تلاش در تمدن ایران اسلامی

همت برای خلاقیت و تولید ، عامل پیشرفت همراه با عدالت

پیشرفت حقیقی ؛ پیشرفت همراه با تحول

تولید فکرها و حرف های نو از منابع دینی

همت امت اسلامی برای جبران عقب ماندگی ها به رهبری نخبگان

تلاش برای دستیابی به تمدن بین الملل اسلامی

تلاش برای پیشرفت مضاعف و مقابله با توطئه های دشمنان

تلاش مضاعف برای تحقق آرمانهای انقلاب

 

فصل سوم : تبیین آثار همت و تلاش مضاعف در عصر پیشرفت و عدالت

تحقق شعار « ما می توانیم » با کار مضاعف

احساس خطر دشمنان از پیشرفت های ملّت های مسلمان

اقتدار بین الملل در گرو تلاش مضاعف

آیندۀ روشن در گرو تلاش بیشتر

 

فصل چهارم : نقش دولت دهم ، مردم و جوانان در گسترش فرهنگ کار ، تلاش و پیشرفت ایران اسلامی در دهۀ چهارم انقلاب

رسیدن به سند چشم انداز با کار و نشاط و ضرورت حفظ ثبات در سیاست های کلی نظام

تلاش در برپایی عدالت همگام با تلاش برای توسعه و پیشرفت ، مهمترین وظیفۀ مسئولین کشور

دهۀ چهارم انقلاب دهۀ همت مضاعف در مدیریت الگوی مصرف

استواری و پایندگی ملّت در گرو تلاش مضاعف و در صحنه بودن همیشگی

ایمان ، استعدادسرشار ، سرزمین غنی و تاریخ پر شکوه ؛ نوید دهندۀ آینده ای درخشان

نتیجه گیری

راهکار

منابع

 

چکیده :

« همت » و « کار » به مثابۀ دوبال ، هر دو برای  پروازی متوازن و موفق ضروری است . «همت» انسان را از حال به آینده می برد و با ترسیم چشم اندازی روشن از آن او را انگیزه ، امید و بصیرت می بخشد ، و در مقابل « کار و تلاش » امید وی را تصدیق کرده و گام هایش را استوارتر و آرزوهایش را به تحقیق نزدیکتر می سازد و همچنین ، افق های تازه ای را می گشاید و همت های بیشتری را زنده می کند .

در سند چشم انداز ۲۰ سالۀ کشور چنین آمده است : « ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعالیم سازنده و مؤثر در روابط بین الملل . » در همین راستا نظام جمهوری اسلامی زمانی می تواند خود را به عنوان الگوی برتر به جهان اسلام و کشورهای منطقه معرفی نماید که توسعه و پیشرفت آن توسعه ای همه جانبه همراه و همگام با عدالت باشد .

در واقع سند چشم انداز پیشرفت و توسعۀ ایران را با محوریت عدالت ، طلب می کند و این مهم نیازمند تبیین و تدوین استراتژی  عدالت محوری دولت اسلامی است بنابراین یکی از رسالتهای اساسی دولت دهم که به عنوان دولت اسلامی نیز نامیده می شود تبیین استراتژی عدالت محوری با توجه به سند چشم انداز بیست سالۀ کشور است .

پیشرفت و عدالت ایرانتحقیق پیشرفت تمدن اسلامیتمدن اسلامیچشم انداز ۲۰ سالهدانلود تحقیقدانلود تحقیق پیشرفت و عدالت ایران و تمدن اسلامی در دهه چهارم  با توجه به سند چشم انداز ۲۰ سالهسند چشم انداز ۲۰ ساله

3500 تومان – خرید و دانلود

 

دیدگاه

avatar