دانلود تحقیق در مورد نفت خام

 تحقیق در مورد نفت خام

فایل ورد در 53 صفحه

 

مقدمه

نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري تركيبات گوگردي اكسيژن دار، ازته و مقدار كمي تركيبات معدني و فلزات تشكيل شده است . تركيبات مختلف نفت خام بنا به موقعيت محلي ميدان نفتي و زمان تشكيل آن و حتي بنا به ژرفاي منبع مـتغيرند .

در يك حوزه نفتي همراه نفت خام همواره مقداري گاز ، آب و نمك و شن و ماسه وجود دارد كه اين مواد بر اساس چگالي روي هم انباشته مي گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدين شكل است كه در زير يك لاية غير قابل نفوذ ابتدا آب و نمك ، سپس نفت خام .و بر روي آن گازها قرار دارند .

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداري انتقال داده شده كه در اين واحد  نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدريجي فشار ، از گاز همراه با آن عاري مي سازند . سپس در واحد نمك زدايي ، آب و نمك ، شن و ماسة آن را جدا ساخته و در صورت ترش بودن نفت خام ( حاوي گازهاي اسيدي مانند  ،  ، RSH و ….) آن را در استريپرها  با يك گازشيرين تماس داده و  را جدا مي كند كلية اين اعمال بر اي جلوگيري از خوردگي تجهيزات پالايش مي باشد.

طراحي پالايشگاه را بر اساس اجزاء تشكيل دهنده نفت خام مورد استفاده صورت مي گيرد . در ضمن با افزايش مدت زمان استخراج از يك حوزة نفتي كيفيت نفت تغيير كرده و به طور معمول مقدار گوگود و  آن افزايش مي يابد . در نتيجه با تغيير خوراك پالايشگاه نياز است كه شرايط عملياتي تغيير كند كه اين تغييرات بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي نفت خام صورت مي گيرد.

 

فهرست:

مقدمه

واحد ارزيابي نفت خام

چگالي ( دانسيته )‌

مقايسه دانسيته هيدروكربنهاي مختلف در درجه حرارت ثابت

روش ASTM

فشار بخار رد (RVP)

نقطه اشتعال ( نقطه آتش گيري )

روش 92 ASTM D

كربن باقيمانده پس از سوختن

كندراتسون روش ASTM D189

رمزباتوم ASTM D524

نقطة دود

روش ASTM D97

نقطه انجماد

تركيبات گوگرد دار

تعيين مقدار گوگرد در فرآوردهاي نفتي : روش ASTM D 262

تعيين مركاپتان روش uop 163

اسيديته : روش ASTM D 664

ويسكوزيته

عدد اكتان

عددستان

عدد ديزل

اندازه گيري نمك در نفت خام

روش 3230 ASTM

اندازه گيري آسفالتين

روش  IP143

اندازه گيري واكس ( موم )

روش 237 IP

بررسي و تجزيه مواد نفتي از نظر تقطير

تقطير ASTM

تقطير در شرايط اتمسفر و خلاء

اجزاء لازم براي تقطير در شرايط خلاء

نمونه برداري از نفت خام

روش راه اندازي دستگاه و انجام آزمايش

Blending

تقطير ميكرو : روش 2892 ASTM D

تقطير سنگين ( روغن گيري )

روش  2892 ASTM D

دستگاه تقطير روغن هاي نفت خام

دستگاههاي كروماتوگرافي

كروماتوگرافي گاز

PIONA

PONA روش 139 : ASTM  D

و…

فایل ورد در 53 صفحه

4/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar
6000 تومان
دانلود