تحقیق طرح هادی روستای میاوق شهرستان ارومیه

تحقیق طرح هادی روستای میاوق شهرستان ارومیه

 عنوان : تحقیق طرح هادی روستای میاوق شهرستان ارومیه  

فایل ورد در ۵۰ صفحه

 

 موقعیت سیاسی ٬جغرافیایی روستا

روستاي مياوق يكي از روستاهاي توابع شهرستان اروميه بوده و در دهستان بكشلوچاي از بخش مركزي واقع شده است.

مختصات جغرافیایی این روستا شامل : ٤٥درجه و١٣دقیقه طول جغرافیایی و ٣٧درجه و ٣٣دقیقه عرض جغرافیایی می باشد.

این روستا دارای ارتفاع متوسط ١٢٩٠متراز سطح دریاست .

اين آبادي به لحاظ فاصله ارتباطي در ١٢ كيلومتري شرق اروميه واقع شده و مركز بخش نيز كه شهر اروميه ميباشد.فاصله روستا با مركز دهستان نيز كه روستاي امامزاده است حدود ٦ كيلومتر فاصله دارد . در تقسيم بندي جغرافيايي، روستا از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اين آبادي در زمره روستاهاي جلگه اي قرار گرفته است.از لحاظ دسترسي اين آبادي داراي جاده آسفالته مي باشد. از مهمترين عوارض جغرافيائي بافت روستا رودخانه فصلي داخل و جنوب بافت روستا ميباشند. به لحاظ همجواري با ساير روستاها، روستاي مياوق از شرق به روستاي يووالار و از طرف جنوب به روستاهاي ينگجه و دارغالو و از طرف شمال به گلمانخانه منتهي ميشود.

وضعیت طبیعی و اقلیمی :

مياوق از نظر اقليمي در منطقه مرطوب و سرد با تابستان هاي گرم و خشك و زمستان هاي سرد و مرطوب قرار دارد.متوسط بارندگي ساليانه روستاي مياوق در دراز مدت حدود  ۳۲۰ ميلي ليتر بوده است.بيشترين و كمترين ميزان بارندگي به ترتيب در ارديبهشت(۵/۱۴ درصد كل بارندگي) و شهريور (۵/۰ درصد كل بارندگي) بوده است .

منطقه مورد مطالعه در اوايل پاييز تحت تأثير زبانه هاي پر فشار هوا قرار مي گيرد و در اواسط پاييز بر اثر گسترش سيستم پر فشار و افزايش ابر  هوا حالت ناپايدار به خود گرفته و رعد و برق منطقه را فرا مي گيرد. در اواخر پاييز نيز شاهد افت دما و تشديد بارش هستيم.در فصل زمستان نيز روند كاهش دما ادامه مي يابد و بارش هاي جوي به برف  مبدل شده و همه جا را سفيد پوش مي نمايد. كه شاهد سردترين روزهاي سال در بهمن ماه هستيم. سيستم باران زاي حاكم در اين برهه زماني سيستم هاي مديترانه اي و سيستم هاي درياي سياه مي باشند.

با شروع بهار و تقويت  سيستم حاره اي دماي نسبي هوا افزايش مي يابد. بارندگي هاي متناوب در اين ماهها همچنان ادامه مي يابد. در تابستان افزايش دما ادامه يافته و شاهد گرمترين  روز سال در مرداد ماه هستيم.

ارومیهتحقیق طرح هادیتحقیق طرح هادی روستای میاوقتحقیق طرح هادی روستای میاوق شهرستان ارومیهروستای میاوق

جهت و شدت وزش بادها و شناسایی باد غالب :

بادهاي محلي بدين شرح در منطقه ظاهر مي شوند :

۱بادهاي شرقي : اين بادها از روي درياي خزر عبور كرده و از طرف شرق وارد آذربايجان مي شوند و به طبع ناهمواريهاي منطقه به چندين شاخه تقسيم مي شوند و شاخه اي از آنها در امتداد دامنه هاي شمالي سبلان به طرف ارسباران و مرند مي وزند كه به باد مه معروف مي باشد، باد مه يا مه يلي بادي است سرد و مرطوب كه در فصول گرم موجب ريزش باران و در زمستان سبب ريزش برف مي گردد.

۲بادهاي غربي : از سمت غرب آذربايجان مي وزند، اين بادها مرطوب و ملايم بوده  كه رطوبت درياي مديترانه را با خود به همراه مي آورند. بادهاي غربي بيشتر در زمستان  و در اوايل بهار مي وزند كه در منطقه به باد سفيد و آغ يل معروف مي باشد، بيشتر باران هاي منطقه معلول وزش اين بادها است.

۳- در منطقه مياوق يك نوع باد تندي نيز وجود دارد كه در فصول پاييز و زمستان از شمال به جنوب مي وزد، با توجه به سرعت و شدت اين باد كه بيشتر به نظر مي رسد ناشي از وضعيت ميان كوهي منطقه است.

۴-قابل ذكر است كه مسير وزش بادهاي غالب روستا اكثرا ازجهت غرب به شرق ميباشد كه از اين نظر محدوديتي براي روستا بوجود نمي آورد.

جهات شیب اصلی و و نحوه دفع آبهای سطحی روستا وپیرامون آن :

آبهاي سطحي روستا در جهت شيب از سمت شمال به جنوب  و عمدتا به طرف رودخانه جاري در داخل روستا حركت ميكند که توسط کانالهای بتنی به سمت رودخانه هدایت می شود.

4500 تومان – خرید و دانلود

دیدگاه

avatar