تحقیق بررسی تاثیر اولیا و ارتباط آنان با مدرسه

تحقیق بررسی تاثیر اولیا و ارتباط آنان با مدرسه

عنوان : تحقیق بررسی تاثیر اولیا و ارتباط آنان با مدرسه

فرمت : ورد

تعداد صفحات : ۱۰۴

مقدمه : 

اگر زندگی ابتدایی بشر را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم که انسانها با مسئله ی یاد دادن و یاد گرفتن سروکار داشته اند و این ادعا را در تعالیم انبیا به بشر می توان ثابت کرد .

البته آنچه در این مقدمه به آن خواهیم پرداخت تعالیم دینی نیست بلکه پرداختن به موضوع یادگیری و ارتباط و تاثیر مربیان و اولیاء  در یادگیری است . که این امر ( یادگیری ) همانطور که اشاره شد قدمتی بلند دارد که افراد بشری بصورت شفاهی و کتبی به نسلهای بعدی می رساندند که در این میان نقش ، پیامبران ، علماو دانشمندان که معلمان بزرگ بشریت بوده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

از جریان رشد و نحوه ی یادگیری که بگذریم در دوره ی معاصر با روشهای جدید آموزش و یادگیری برخورد می کنیم که کاملاً متفاوت با روشهای قبلی هستند ، یکی از این روشها روش تعامل یا روش تعامل مربی با دانش آموز است . که دقیقاً می خواهیم ارتباط اولیا با  مربیان بر یادگیری را بررسی کنیم .

خانواده اولین نهادی است که کودک در آن پا می گذارد و در واقع مراحل یادگیری فرزندان از خانواده ( پدر و مادر ) شروع می شود و سپس آنان برای ادامه ی یادگیری به مدرسه خانه ی دومشان می روند .

موضوع این تحقیق به نحوی دیگر بیان تاثیر رابطه یس عناصر خانه ی اول « پدر و مادر » با عناصر خانه ی دوم « مدرسان » خواهد بود . که سعی خواهد شد جزئیات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شود .

به این علت این موضوع مورد پژوهش قرار می گیرد چون بصورت تجربی دریافت شده که بخاطر رابطه ی ضعیفی که اولیای دانش آموزان صومای برادوست در مقطع راهنمایی با مربیان دارند بهتر شود تا در ضمن دانش آموزان و اولیا و مربیان از نتایج آن یکی همان پیشرفت تحصیلی است برخوردار شوند همچنین یک نظارت غیر رسمی از طریق والدین بر مدرسه اعمال شود تا شاید به بهبود سطح آموزش کمک شود . در ادامه بایستی اضافه شود که در صورتی که والدین به این نکته توجه کنند تا چه اندازه محقق به اهمیت این رابطه و و تاثیر بر پیشرفت  و هدایت تحصیلی و بهبود عملکرد یادگیری تلاش مضاعفی انجام دهند .

از آنجا که در مدارس صومای برادوست عدم رسیدگی والدین به وضعیت تحصیلی دانش آموزان بسیار آشکار است و باعث می شود دانش آموز انگیزه کمتری داشته باشد آگاهی والدین از وضعیت تحصیلی سبب تحرک دانش آموز شده که امید است با انجام این تحقیق و ارائه ی آن به مخاطبان راهی جهت گسترش ارتباط بین والدین و مربیان شود و انشاء ا… قدمی در راه بهبود کیفیت یادگیری برداشته باشیم .

بیان مسئله

آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم تعلیم و تربیت در طول زندگی بشر بوده که همواره انسان ها بصورت رسمی ( مدارس و مکتب خانه ها ) و غیر رسمی ( اجتماع ) با آن سروکار داشته است و نقش خانواده و مربیان در این میان حائز اهمیت بوده است ، که در این میان خصوصاً در دوره ی معاصر ارتباط اولیا و مربیان در جهت کمک به یادگیری فراگیران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، هم والدین و هم مربیان آموزشی و تربیتی نقش بسیار بزرگی را در فرایند یادگیری به عهده بگیرند . بطوریکه مورد توجه صاحب نظران آموزشی و تربیتی قرار گرفته است .

« انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان است خانه و مدرسه دو نهاد مهم تربیتی به شمار می آیند .

7000 تومان – خرید و دانلود

دیدگاه

avatar
تلگرام