تغییر شماره تگ هدر H ویجت ها و ابزارک های وردپرس
تغییر تگ هدر H ویجت ها و ابزارک های وردپرس

بعضا در قالب های وردپرسی،عناوین ابزارک ها به درستی تگ گذاری نمی شوند.برای مثال ابزارک ها و ویجت های فوتر برای شما و کاربرانتان شاید آنقدر به اندازه ی مطالب داخل سایت مهم نباشد که تگ هدر H2 بگیرد.این امر در سئوی سایت شما بسیار مهم است.در این بخش یاد خواهیم گرفت تگ Header ویجت و ابزارک های وردپرس را تغییر دهیم.

روش اول تغییر تگ Header ابزارک های وردپرس

بدین منظور کافیست کدهای زیر را در انتهای فایل function.php قالب سایت خود قرار دهید:

function prefix_filter_widget_title_tag( $params ) {

$params[0]['before_title'] = '<h4 class="widget-title widgettitle">' ;

$params[0]['after_title'] = '</h4>' ;

return $params;

}
add_filter( 'dynamic_sidebar_params' , 'prefix_filter_widget_title_tag' );


در این کد ، ما شماره تگ هدر را 4 تعیین کردیم که شما میتوانید آن را تغییر دهید.

روش دوم تغییر شماره هدر ویجت های وردپرس

در این روش شما در فایل function.php قالب خود دنبال تابع register_sidebar می گردید و در صورت پیدا کردن ، کد هایی همانند کدهایی زیر را مشاهده خواهید کرد:

	register_sidebar( array(
		'name'     => __( 'Footer Widgets', 'checkout' ),
		'id'      => 'footer',
		'description'  => __( 'Widgets added here will appear in your site's footer section.', 'checkout' ),
		'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget footer-widget %2$s">',
		'after_widget' => '</aside>',
		'before_title' => '<h4 class="widget-title">',
		'after_title'  => '</h4>',
	) );

در این قسمت شما میتوانید با تغییرعدد h مورد نظر، تگ هدر ابزارک ها را تغییر دهید.

در صورت مفید بودن آموزش ،از طریق ستاره زیر،به ما امتیاز دهید.

5/5 (4 Reviews)
هادی شیخ بکلو

مهندس کامپیوتر - طراح و برنامه نویس

دیدگاه

avatar