جواب کامل همه مراحل بازی مسخره ( حل مراحل بازی مسخره )

جواب کامل همه مراحل بازی مسخره ( حل مراحل بازی مسخره )

ترفند

حل مراحل بازی مسخره

جواب کامل همه مراحل بازی مسخره

پاسخ بازی مسخره

۱- تو یه تاک
۲- بی چتر
۳- نشونه هات
۴- خسته تر از خسته ام
۵- ضریح به دستت
۶- از دستت کردم قروقاطی
۷- مروارید
۸- بپا
۹- عطر شکوفه
۱۰- تا سیر
۱۱- تو حیاط تو رو ببینم
۱۲- رویی
۱۳- دختر مشرقی ام من
۱۴- تا
۱۵- سیاه دو چشم جان جان
۱۶- سرخ
۱۷- جرم مستی سر دار ملامت
۱۸- میان هزارتا دسته
۱۹- دست
۲۰- در خلوتم باز آ
۲۱- قصه ات اگر لکو پیس
۲۲- بی دینو
۲۳- تو شادی من دلخون
۲۴- آره صدر روندنا
۲۵- گل به سر
۲۶- احمدآباد تو عروس بندری
۲۷- کارا بهتر
۲۸- با دلجویی
۲۹- برازجونه
۳۰- مرثیه سر کن
۳۱- مظهر
۳۲- مات تصویر
۳۳- خوش دلم
۳۴- بی نقصیم
۳۵- روز
۳۶- مسیرم کارم
۳۷- تا
۳۸- وعده نده
۳۹- سبب
۴۰- تن تشنه
۴۱- اضطراب
۴۲- نمیدم دل به این
۴۳- نترس اگه
۴۴- کولی ام
۴۵- تبریزه
۴۶- دلم پی دلته
۴۷- دست منو خوندی
۴۸- بالا سر
۴۹- سیر نگاه
۵۰- آغوش
۵۱- گل اندام گل اندام
۵۲- لیپک ری هیرونه
۵۳- می روی می روی
۵۴- شمعم نمیشی
۵۵- من پری
۵۶- استعاره
۵۷- پشت من بد میگی
۵۸- ای صداقت پیشه
۵۹- بری ز پیشم
۶۰- بین ما غم کشیده دیوار
۶۱- چه خبر از اون
۶۲- هر یاری
۶۳- نمون
۶۴- وصله ی جون منی منم
۶۵- کی
۶۶- خوش چشو ابرو
۶۷- پنج دری
۶۸- خاکستری مرگ
۶۹- غربت اینجا
۷۰- نسترن های
۷۱- گم بشه
۷۲- عسل چشم
۷۳- آی بری باخ بری باخ
۷۴- باهاشی
۷۵- ای دل
۷۶- یه شبنم
۷۷- خریداری
۷۸- ز دل
۷۹- سنجاب
۸۰- تن داغ ماسه هاس
۸۱- برده
۸۲- شهری از
۸۳- تن
۸۴- چه رازیه کاش میدونستم
۸۵- به گمونم
۸۶- خالی از تن تو
۸۷- صد جام
۸۸- باز اینم
۸۹- هزار
۹۰- گل زود
۹۱- چون من آواز
۹۲- قباش
۹۳- وقتی که
۹۴- کفشو کلاه
۹۵- چادر سیاه
۹۶- برتر از ما عشق ما بود
۹۷- غرور من رفته به باد
۹۸- مهروتری
۹۹- مرگمو
۱۰۰- تو بری ز پیشم
۱۰۱- شهامتم
۱۰۲- نور اونقدر
۱۰۳- پر شرو شورم
۱۰۴- نار انار سرخ
۱۰۵- ترانه خون
۱۰۶- اتکه بشت
۱۰۷- رقص
۱۰۸- مردابی
۱۰۹- دعوا
۱۱۰- به در دوخته ام
۱۱۱- تاریکو تارم
۱۱۲- مه گفته ای
۱۱۳- تنگ نظرن
۱۱۴- گدار قوچه
۱۱۵- یخیمو
۱۱۶- به بار است ژاله
۱۱۷- تو گل
۱۱۸- آی چشات تکه جون فدا
۱۱۹- آغاز
۱۲۰- عهدمونو پینه
۱۲۱- آره
۱۲۲- چون دلم
۱۲۳- غم
۱۲۴- راستی میمیرم برات
۱۲۵- نشینه
۱۲۶- کمند
۱۲۷- حبسی
۱۲۸- یابم تو را یابم تو را
۱۲۹- زنگاری
۱۳۰- انگشت نمای خلق
۱۳۱- بذار تا من
۱۳۲- ابلق
۱۳۳- بشم عاشق
۱۳۴- زود بگو حالا
۱۳۵- مایه ی
۱۳۶- بت چین
۱۳۷- چنان خوشم
۱۳۸- بی رخش نزارم
۱۳۹- رو سادگی
۱۴۰- چی چیه و چه جنگی
۱۴۱- اومدم باز اومدم باز
۱۴۲- تو رو سوگند به
۱۴۳- گفتار
۱۴۴- از نخو میخو چوبیم
۱۴۵- به جز تو به جز تو
۱۴۶- طوفان نشو
۱۴۷- مستی زاده
۱۴۸- قلم مو
۱۴۹- در هم
۱۵۰- دو برجم
۱۵۱- ثانیه ها
۱۵۲- خواهشم
۱۵۳- سیمینبر
۱۵۴- یاس من ای دونه
۱۵۵- باری
۱۵۶- غرق چشامی
۱۵۷- حریق
۱۵۸- تک درخت
۱۵۹- قبله گاهم اونجاست
۱۶۰- لا دم
۱۶۱- بارونه همراشه
۱۶۲- نور گر دلم
۱۶۳- نمیشه
۱۶۴- بی ادعای
۱۶۵- یا که دل به تو
۱۶۶- ماتو بیدار سردو بستم
۱۶۷- قدغن
۱۶۸- منو بشناس که همیشه
۱۶۹- حصیر
۱۷۰- بی سوارو سار
۱۷۱- به تو نامه
۱۷۲- برگمون پنهون ز
۱۷۳- در حد
۱۷۴- شهر نوو نون شب
۱۷۵- غصه ام
۱۷۶- گرده ی کلک
۱۷۷- نذاشتی تاب
۱۷۸- مجاب به اومدن
۱۷۹- حال یه
۱۸۰- اتفاق
۱۸۱- آه شعر
۱۸۲- سر درسو مشقه
۱۸۳- تنهاییمونو
۱۸۴- بزن جام
۱۸۵- بد شی
۱۸۶- لب شط کارون
۱۸۷- حالیتم نیست
۱۸۸- گل میپلکونم
۱۸۹- چرا قصه ی دردو
۱۹۰- سرد مسخ
۱۹۱- گلبارون
۱۹۲- راندوو
۱۹۳- بستری
۱۹۴- خیالت
۱۹۵- صیاد
۱۹۶- باغت آباد
۱۹۷- تزویر
۱۹۸- باغ
۱۹۹- بچه کرده
۲۰۰- زود بیا روی بوم
۲۰۱- جز تو
۲۰۲- با تب عشق آشنا
۲۰۳- شرقی
۲۰۴- آسیمه سر
۲۰۵- من چه
۲۰۶- ای اومده
۲۰۷- راه
۲۰۸- بود این خانوم
۲۰۹- ظهر
۲۱۰- چشمم کبود
۲۱۱- چه غزل خونه
۲۱۲- یه آسه یه شاهه
۲۱۳- یه قاصد
۲۱۴- با دل تنها
۲۱۵- رستن
۲۱۶- در تو شده ام گم
۲۱۷- نور چراغ
۲۱۸- خاک سر
۲۱۹- راز وفا
۲۲۰- غمش هم شیرینه
۲۲۱- زدستت
۲۲۲- خلاصه است
۲۲۳- ایوم
۲۲۴- مست از می
۲۲۵- هزار تا قصه داره
۲۲۶- امشب
۲۲۷- قلمم
۲۲۸- سر بذار آروم

0/5 (0 Reviews)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *