جواب کامل بازی خواستگاری – مراحل کامل بازی

اخبار بازی ترفند


جواب کامل بازی خواستگاری

جواب کامل بازی خواستگاری

جواب کامل بازی خواستگاری

 

پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 1
آبشار اوبن در کدام شهر ایران واقع است؟ ساری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 2
آبشار درازکش در کدام شهر است؟ بابل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 3
آبشار مروارید در کدام شهراستان فارس می باشد؟ خفر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 4
آبشاری زیبا و معروف در استان فارس؟ مارگون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 5
آبگرم لاویج در کدام منطقه ایران است؟ چمستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 6
آجر را در آن می پزند؟ کوره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 7
آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان چه نام گذاری شده است؟ قدس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 8
آخرین شاه قاجار چه نام داشت؟ احمدشاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 9
آخرین ماه از سال میلادی چه نام دارد؟ دسامبر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 10
آرامگاه بابا طاهر عریان در کدام شهر است؟ همدان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 11
آرامگاه سعدی در کدام شهر ایران می باشد؟ شیراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 12
آرامگاه صائب تبریزی در کدام شهر است؟ اصفهان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 13
آرژانتین بزرگترین تولید کننده این میوه می باشد؟ گلابی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 14
آقای خاص لقب کدام خواننده ایرانیست؟ چاوشی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 15
آمریکا بزرگترین تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد؟ ذرت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 16
آن چه کشوریست که در پیشانی ماست؟ چین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 17
آن چیست که اگر از آب رد شود خیس نمی شود؟ نور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 18
آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟ ناودان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 19
آن چیست که با یک نجوا می توان آن را شکست؟ راز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 20
آن چیست که تا اسمش را می آوری می شکند؟ سکوت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 21
آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه؟ عنکبوت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 22
آن چیست که در دنیاست و دنیا هم در اوست؟ چشم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 23
آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟ موج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 24
آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و بسرعت می رود؟ دوچرخه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 25
آن چیست که روز می دود و شب گوشه ای استراحت میکند؟ کفش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 26
آن چیست که سر ندارد کلاه دارد یک پا دارد و کفش ندارد؟ قارچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 27
آن چیست که گشایشگر قفل هاست؟ کلید
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 28
آن چیست که گفتنش سلامتی می آورد؟ سلام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 29
آن چیست که میوه ثمره آنست؟ درخت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 30
آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟ سایه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 31
آن چیست که هم فشرده می شود و هم کش می آید؟ فنر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 32
آن چیست که همه می بینند اما خدا نمی بیند؟ خواب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 33
آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟ سوزن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 34
آن کس که روشندل است؟ نابینا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 35
آنچه از آتشفشان سرازیر می شود؟ گدازه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 36
آنچه آب در آن جاری می شود؟ جوی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 37
آنچه تاریخ را نمایش می دهد؟ تقویم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 38
آنچه جادوگر استفاده می کند؟ افسون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 39
آنچه در آن کشت انجام می شود؟ مزرعه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 40
آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده می شد؟ ساروج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 41
آنچه در لباس ها باید بسته باشد ولی دکمه نیست؟ زیپ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 42
آنچه ک تیم های ورزشی برای کسب مقام در آن تلاش می کنند؟ لیگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 43
آنچه که بین دو جسم دوستی ایجاد میکند؟ چسب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 44
آنچه که جوهر مرد است؟ کار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 45
آنچه که در عروسی بر سر عروس و داماد میریزند؟ نقل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 46
آنچه که در قدیم برای آرامش نوزاد استفاده می کردند؟ گهواره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 47
آنچه که همه موبایل ها دارند؟ باتری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف آ: مرحله 48
آنگاه که نامه اعمال را در دست میگیرید؟ قیامت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 49
ابزاری آهنی که برای سوراخ کردن از آن استفاده می شود؟ درفش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 50
ابزاری برای اندازه گیری می باشد؟ ترازو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 51
ابزاری که در بنایی بکار می رود؟ ماله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 52
ابزاریست برنده که هم مفید است و هم مضر؟ چاقو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 53
ابزاریست که با آن دوردست ها را می بینند؟ دوربین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 54
اتاقک هایی معلق در هوا می باشد؟ تلکابین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 55
اتاوا پایتخت کدام کشور است؟ کانادا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 56
اجلاس کشورهای صادر کننده نفت چه نام دارد؟ اوپک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 57
اختراع گالیله چه بود؟ تلسکوپ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 58
ارگ کریمخان زند در کدام شهر ایران است؟ شیراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 59
ارمغان سرما چیست؟ برف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 60
از شهرهای منطقه خراسان می باشد؟ بجنورد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 61
از ابداعات مخرب و انفجاری آلفرد نوبل چه می باشد؟ دینامیت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 62
از ابزار ساختمانی و گچ بری می باشد؟ کاردک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 63
از ابزار های کند و کاری می باشد؟ تیشه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 64
از ابزارهای برش می باشد؟ اره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 65
از اختراعات ادیسون می باشد؟ گرامافون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 66
از اقوام تنی می باشد؟ عمو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 67
از آثار خواجه عبداله انصاری می باشد نصایح
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 68
از آثار منثور مولوی می باشد؟ مکتوبات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 69
از باغ های تاریخی و معروف کرمان می باشد؟ شازده
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 70
از برنامه های پرطرفدار تلویزیون می باشد؟ دورهمی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 71
از برند های معروف دوربین عکاسی می باشد؟ نیکون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 72
از پرندگانی است که توسط انسان شکار و خورده می شود؟ بلدرچین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 73
از پستانداران منقرض شده ایران می باشد؟ ببر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 74
از پوشیدنی ها می باشد؟ جوراب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 75
از پوشیدنی های پا می باشد؟ دمپایی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 76
از پیامبران صاحب کتاب است؟ موسی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 77
از ترکیبات اصلی میرزا قاسمی چیست؟ بادمجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 78
از جزایر بسیار زیبای اسپانیایی می باشد؟ قناری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 79
از جنگ های پیامبر که حضرت علی در آن حضور نداشت؟ تبوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 80
از حرکات اصلی رشته ژیمناستیک می باشد؟ بارفیکس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 81
از خانواده سخت پوستان می باشد؟ خرچنگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 82
از دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی می باشد؟ همایون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 83
از رتبه و درجه های نظامیست؟ سرگرد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 84
از رنگهای اصلی می باشد؟ قرمز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 85
از روشها و ابزارهای دلبری انسانها می باشد؟ چشمک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 86
از سازهای بادی برنجی است؟ ترومپت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 87
از سنگ های قیمتی می باشد؟ یاقوت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 88
از سوغاتی های معروف اصفهان است؟ پولکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 89
از شهرهای خراسان رضوی می باشد؟ تایباد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 90
از ظروف آشپزخانه می باشد؟ بشقاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 91
از عناصر تشکیل دهنده آب می باشد؟ اکسیژن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 92
از عوامل بیماری زا می باشد؟ ویروس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 93
از غذاهای جنوبی خوشمزه که در آن سیب زمینی می باشد؟ سمبوسه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 94
از غذاهای سنتی استان لرستان است؟ گیپه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 95
از غذاهای سنتی گیلان است؟ واویشکا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 96
از غذاهای قدیمی دزفولی است؟ لکونه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 97
از غذاهای محلی استان آذربایجان شرقی می باشد؟ دویماج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 98
از فروع دین اسلام می باشد؟ روزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 99
از مصالح ساختمانیست؟ اجر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 100
از معانی جدایی و دوری می باشد؟ هجر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 101
از معانی دیگر سلطان می باشد؟ شهریار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 102
از معانی شادی می باشد؟ فرح
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 103
از معانی شوربختی در زبان فارسی می باشد؟ نکبت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 104
از میوه های تابستانی با طبع سرد می باشد؟ هندوانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 105
از نام های قدیم شهر اصفهان می باشد؟ سپاهان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 106
از نام های دیگر کشاورز می باشد؟ برزگر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 107
از نزدیکترین خویشاوندان زنده انسان چه نام دارد؟ شامپانزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 108
از نقطه شروع سرویس تا لحظه توقف توپ در والیبال را چه گویند؟ رالی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 109
از واژه های مترادف بیچارگی می باشد؟ فلاکت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 110
از وسایل اندازه گیری در مقیاس کوچک می باشد؟ کولیس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 111
از وسایل خنک کننده می باشد؟ پنکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 112
از وسایل گرمایشی می باشد؟ بخاری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 113
از وسایل مورد نیاز برای نقاشی رنگ روغن می باشد؟ بوم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 114
از وسایل نظافت می باشد؟ مسواک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 115
از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره؟ باد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 116
از هنرهای دستی می باشد؟ نقاشی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 117
استاد مینیاتور ایران چه نام دارد؟ فرشچیان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 118
اسرارنامه از آثار کدامیک از شاعران ایرانی می باشد؟ عطار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 119
اسلیمی ابداع کدام دوره ایران می باشد؟ پارت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 120
اشکانیان از کدام قوم آریایی بودند؟ پارت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 121
افرادی که در شنا کردن حرفه ای هستند؟ غواص
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 122
اگر در جنگ رها شود آسیب خواهد زد؟ گلوله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 123
الهه آتش در ایران باستان چه نام دارد؟ اذر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 124
الهه باران و رویش و زایندگی ایران چه نام دارد؟ اناهیتا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 125
الهه پاکی در ایران باستان چه نام دارد؟ مهراوه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 126
الهه خشم و قهر ایران باستان چه نام دارد؟ ایندرا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 127
امام حسین در این مکان به شهادت رسید؟ کربلا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 128
امام رضا در چه شهری متولد شد؟ مدینه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 129
اندام تولید کننده صوت چه نام دارد؟ حنجره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 130
اندامی که جنین در آن بوجود می آید؟ رحم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 131
اندامی که در ایران بیشترین عمل زیبایی روی آن صورت می گیرد؟ دماغ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 132
اندامی که وظیفه تصفیه خون را بر عهده دارد؟ کلیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 133
اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی می باشد؟ نای
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 134
انسان هایی که به مراقبت از دیگران می پردازند؟ پرستار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 135
اولین اپراتوری که سیم کارت اعتباری را در ایران عرضه کرد؟ تالیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 136
اولین پادشاه کیانیان که بود؟ کیقباد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 137
اولین تلفن همراه جهان در چه شرکتی ساخته شد؟ موتورولا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 138
اولین زن شهید در اسلام چه نام داشت؟ سمیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 139
اولین شهید عالم چه نام داشت؟ هابیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 140
اولین عنصر جدول تناوبی چیست؟ هیدروژن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 141
اولین ماشین حساب جهان چه نام دارد؟ چرتکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 142
اولین ماه قمری چه نام دارد؟ محرم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 143
اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند در کدام شهر ایران می زیستند؟ سیلک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 144
ایتالیا بزرگترین تولید کننده کدام میوه می باشد؟ کیوی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 145
ایران بزرگترین تولید کننده این گیاه می باشد؟ زعفران
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 146
ایرانیان باستان کدام سیاره را تیر می نامیدند؟ عطارد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 147
ایزدبانوی دانش و آگاهی ایران چه نام دارد؟ چیستا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 148
این شهر به پایتخت سازه های آبی ایران شهرت دارد؟ شوشتر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف الف: مرحله 149
این میوه در تایلند بیشترین تولید را دارد؟ اناناس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 150
با دشمنی میان ملت هاشروع میشود؟ جنگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 151
با آن آتش روشن می کنند؟ کبریت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 152
با درمان و مداوا سر و کار دارد؟ پزشک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 153
با ناز و تکبر راه رفتن؟ خرامان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 154
بازیکن دفاعی در والیبال را گویند؟ لیبرو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 155
بازیگران تئاتر و سینما را چه می گویند؟ پرسوناژ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 156
باشگاه ورزشی باستانی ایران را چه میگویند؟ زورخانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 157
باغ ارم در کدام شهر دنیا می باشد؟ شیراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 158
بافتی در بدن که به سختی استخوان نیست؟ غضروف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 159
بافتی شبیه به فیبر در اطراف مفاصل بدن؟ رباط
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 160
باقالی قاتق غذای معروف کدام شهر ایران است؟ رشت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 161
بخشی از فیلم را گویند؟ پلان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 162
برای اتصال از آن استفاده می شود؟ پیچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 163
برای روشن شدن ماشین به آن نیاز داریم؟ سوییچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 164
برای ضربات سنگین از آن استفاده می شود؟ پتک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 165
برای گرمایش استفاده می شود؟ پتو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 166
برندی تجاری که شعار آن تفکر متفاوت می باشد؟ اپل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 167
بروکسل پایتخت کدام کشور است؟ بلژیک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 168
بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی؟ مشتری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 169
بزرگترین پرنده جهان چه نام دارد؟ شترمرغ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 170
بزرگترین پروانه جهان چه نام دارد؟ هرکول
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 171
بزرگترین پستاندار درختی چه نام دارد؟ اورانگوتان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 172
بزرگترین جانور جهان چه نام دارد؟ نهنگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 173
بزرگترین جزیره دریای مدیترانه چه نام دارد؟ سیسیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 174
بزرگترین جشن باستانی ایران پس از نوروز چه نام دارد؟ مهرگان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 175
بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ خزر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 176
بزرگترین دوزیست جهان چیست؟ سمندر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 177
بزرگترین غده بدن چه نام دارد؟ کبد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 178
بزرگترین و مشهورترین فیزیکدان جهان چه نام دارد؟ انیشتین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 179
بصورت عام به عبادتگاه گویند؟ معبد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 180
بلندترین آبشار جهان چه نام دارد؟ انجل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 181
بلندترین فرکانس صدا را در بین جانداران دارد؟ مورچه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 182
بنیان گذار و نخستین شاه حکومت ماد چه کسی بود؟ دیاکو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 183
بنیانگذار علم هواشناسی کیست؟ هوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 184
به ابزار احتیاطی گویند؟ یدک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 185
به اتاقی کوچک در کاروانسرا گفته می شود؟ حجره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 186
به اتوبوس های برقی گفته می شود؟ تراموا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 187
به اشیای با ارزشی گفته می شود که قدمت زیادی دارند؟ عتیقه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 188
به اصلاح و ویرایش عکس چه میگویند؟ روتوش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 189
به امواج ساحلی سهمگین و ویرانگر گویند؟ سونامی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 190
به انبوهی از محصولات کشاورزی روی هم گویند؟ خرمن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 191
به انتهای تفنگ گویند؟ قنداق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 192
به انسان های بزرگی که در جنگ عضوی از بدن خود را از دست داده اند میگویند؟ جانباز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 193
به آب در حالت گاز چه گفته می شود؟ بخار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 194
به آب دهان چه میگویند؟ بزاق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 195
به آن طب کل نگر می گویند؟ هومیوپاتی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 196
به آن یار مهربان نیز گفته می شود؟ کتاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 197
به آوایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد میشود چه می گویند؟ چکاچاک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 198
به بازگشت صدا پس از برخورد با اشیا گویند؟ پژواک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 199
به بازیکن میانی فوتبال چه می گویند؟ هافبک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 200
به باغ انگور گویند؟ تاکستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 201
به بیماری درد مفاصل چه میگویند؟ ارتروز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 202
به بیماری شکم روش چه می گویند؟ اسهال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 203
به پرستاری و مراقبت گویند؟ تیمار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 204
به پروتئین ذخیره ای تخم مرغ چه می گویند؟ البومین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 205
به پرورش دهنده گل و گیاه گویند؟ باغبان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 206
به پسماند نیشکر گفته میشود؟ باگاس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 207
به پناهگاه جنگی گفته می شود؟ سنگر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 208
به پوست گندم چه میگویند؟ سبوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 209
به تاریخچه و گذشته مجرمان گویند؟ سابقه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 210
به ترمز کشتی چه می گویند؟ لنگر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 211
به جاده قطار چه می گویند؟ ریل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 212
به جایی گفته می شود که مقداری آب در آن جمع شده است؟ برکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 213
به جلگه ای وسیع و بی درخت گویند؟ استپ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 214
به جلوه های ویژه اطلاق می شود؟ تروکاژ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 215
به جنگاوران قرون وسطی می گفتند؟ شوالیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 216
به جوش های غرور دوره نوجوانی گویند؟ اکنه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 217
به جوی هایی از خون تشبیه می شود؟ رگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 218
به چارچوبی گفته می شود که عامل نظم و انضباط مردم یک کشور است؟ قانون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 219
به حال و هوای شاعرانه گفته می شود؟ رمانتیک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 220
به حالت سیال قابل تنفس گویند؟ هوا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 221
به حامی مالی گویند؟ اسپانسر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 222
به حذب آزادی خواه گویند؟ لیبرال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 223
به حق اشتراک گفته می شود؟ ابونمان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 224
به حمامی از بخار چه می گویند؟ سونا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 225
به حمل غیرقانونی کالا گفته می شود؟ قاچاق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 226
به خارج کردن هوا از ریه چه عملی گفته می شود؟ بازدم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 227
به دادگستری در قدیم چه می گفتند؟ عدلیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 228
به داستان های غم انگیز چه می گویند؟ تراژدی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 229
به دامنه کوه چه میگویند؟ کوهپایه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 230
به دختران خان و خاقان نیز می گویند؟ خاتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 231
به دنباله ای از فروانروایان یک خانواده گویند؟ سلسله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 232
به ذرات معلق حاصل از آتش گفته می شود؟ دود
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 233
به ذرات و غبار آلوده معلق در هوا گفته میشود؟ ریزگرد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 234
به رایحه ای خوش بو گویند؟ عطر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 235
به رسم آدمیان گویند؟ ایین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 236
به روکش دندان گفته می شود؟ مینا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 237
به زیرساخت هر ساختمان گویند؟ شالوده
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 238
به ساختار استخوانی جانداران چه می گویند؟ اسکلت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 239
به ساکنان بومی قطب شمال گویند؟ اسکیمو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 240
به ستاره دنباله دار گفته میشود؟ هالی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 241
به سنگ های حاصل از انجماد گدازه آتشفشان گویند؟ اذرین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 242
به سیستم ردیاب هوایی چه می گویند؟ رادار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 243
به سیمای یک شخص گفته می شود؟ چهره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 244
به شخصی که در کنار پرستار به او کمک می کند؟ بهیار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 245
به شکاف باریک چه می گویند؟ درز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 246
به شهرهایی که کشتی ها در کنار آن پهلو میگیرند چه میگویند؟ بندر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 247
به صمغ فسیل شده درخت می گویند؟ کهربا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 248
به ضرب آهنگ گفته می شود؟ ریتم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 249
به عشوه و کرشمه گویند؟ لوندی(کاور)
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 250
به عمامه و پارچه ای که دور سر می پیچند گفته می شود؟ دستار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 251
به غرب یک مکان گفته می شود؟ باختر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 252
به غصه و گرفتگی دل گویند؟ حزن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 253
به فردی چیره دست و توانا می گویند؟ حاذق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 254
به فرستاده ای از سوی خدا گویند؟ پیغمبر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 255
به قطعات بریده شده چوب می گویند؟ الوار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 256
به کاروانسرا چه میگفتند؟ رباط
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 257
به کسی که در امتحانات رد شده میگویند؟ رفوزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 258
به کشور قهوه معروف است؟ برزیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 259
به کلبه و خانه چوبی گویند؟ الاچیق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 260
به گروه بزرگی از سربازان گفته می شود؟ لشکر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 261
به گروه فیلم هایی که دارای موضوعیت یکسان هستند چه می گویند؟ ژانر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 262
به لباس درویشی چه می گویند؟ خرقه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 263
به مجموعه ای از مدارهای الکترونیکی گفته می شود؟ تراشه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 264
به مجموعه ای از نوازندگان که باهم به اجرای موسیقی می پردازند چه میگویند؟ ارکستر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 265
به مجموعه عناصر حیاتی و غیرحیاتی و تعامل آن ها گویند؟ اکوسیستم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 266
به محصولات طبیعی و بیولوژیک گفته می شود؟ ارگانیک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 267
به محل فیلم برداری خارج از استودیو گفته می شود؟ لوکیشن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 268
به مسیر و راهرو های باریک و طولانی گفته میشود؟ دهلیز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 269
به معنای بازرگان می باشد؟ تاجر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 270
به معنای آرزوها می گویند؟ امال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 271
به معنای بهشت می باشد؟ مینو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 272
به معنای پر رمز و راز می باشد مرموز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 273
به معنای دورویی است؟ ریا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 274
به معنای دوست و همدم می باشد یار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 275
به معنای زبر و زرنگ می باشد؟ چالاک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 276
به معنای زهد و پارسایی می باشد؟ تقوا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 277
به معنای شلوغی و هیاهو می باشد؟ جنجال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 278
به معنای مدح و ستایش است؟ ثنا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 279
به معنای نازا می باشد؟ عقیم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 280
به معنای ودیعه می باشد؟ امانت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 281
به معنی طایفه میباشد؟ قوم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 282
به مکان بی آب و علف گفته می شود؟ برهوت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 283
به نابودی تدریجی سطح خاک زمین گفته میشود؟ فرسایش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 284
به ناحیه پیشانی صورت گفته می شود؟ جبین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 285
به نشان قهرمانی گویند؟ مدال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 286
به نشانه گیر نوک تفنگ گویند؟ مگسک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 287
به نقاشی متحرک می گویند؟ انیمیشن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 288
به نقش بجا مانده از جانداران ماقبل تاریخ بر سنگها گفته میشود؟ فسیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 289
به نمازهایی که در طول روز خوانده میشود چه میگویند؟ یومیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 290
به نواحی از زمین که زمستان طولانی و سرد و تابستان خیلی کوتاه دارند؟ توندرا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 291
به نوعی استراتژی جنگی جهت حفظ نیروها و ادوات نظامی گفته می شود؟ استتار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 292
به نوعی خنده می گویند؟ قهقهه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 293
به نوعی ضربه گفته میشود که عموما جهت تنبیه انجام میشود؟ اردنگی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 294
به نوک تیرکمان چه میگویند؟ پیکان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 295
به وضوح تصویری گفته می شود؟ فوکوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 296
بیابانی ساحلی در جنوب افریقاست؟ نامیب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 297
بیرر واحد پول کجاست؟ اتیوپی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 298
بیشتر فروشگاه ها آن را دارند؟ ویترین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 299
بیشترین تولید بادام هندی در کدام کشور است؟ ویتنام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 300
بیشترین جمعیت جانداران مربوط به کدام دسته است؟ حشرات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 301
بیماری عفونت در زخم را چه می گویند؟ کزاز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ب: مرحله 302
بیماری لرزش اندام ها و اختلال در حرکت است؟ پارکینسون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 303
پای کدام پرنده ۲ چنگال به جلو و ۲ چنگال به عقب دارد؟ دارکوب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 304
پایتخت خوشنویسی ایران چه شهریست؟ قزوین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 305
پایتخت ساسانیان چه شهری بود؟ تیسفون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 306
پایتخت سفال ایران کدام شهر است؟ لالجین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 307
پایتخت فرهنگی ایران کدام شهر است؟ شیراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 308
پایتخت کشور اردن کجاست؟ امان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 309
پایتخت کشور ازبکستان کجاست؟ تاشکند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 310
پایتخت کشور اسپانیا کجاست؟ مادرید
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 311
پایتخت کشور افغانستان کجاست؟ کابل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 312
پایتخت کشور اندونزی کجاست؟ جاکارتا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 313
پایتخت کشور انگلیس کجاست؟ لندن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 314
پایتخت کشور آلمان کجاست؟ برلین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 315
پایتخت کشور بنگلادش کجاست؟ داکا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 316
پایتخت کشور تاجیکستان کجاست؟ دوشنبه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 317
پایتخت کشور تایلند کجاست؟ بانکوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 318
پایتخت کشور تایوان کجاست؟ تایپه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 319
پایتخت کشور ترکیه کجاست؟ انکارا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 320
پایتخت کشور جمهوری آذربایجان کجاست؟ باکو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 321
پایتخت کشور چین کجاست؟ پکن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 322
پایتخت کشور روسیه کجاست؟ مسکو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 323
پایتخت کشور ژاپن کجاست؟ توکیو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 324
پایتخت کشور سریلانکا کجاست؟ کلمبو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 325
پایتخت کشور سوریه کجاست؟ دمشق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 326
پایتخت کشور عراق کجاست؟ بغداد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 327
پایتخت کشور عربستان کجاست؟ ریاض
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 328
پایتخت کشور عمان کجاست؟ مسقط
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 329
پایتخت کشور فیلیپین کجاست؟ مانیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 330
پایتخت کشور قبرس کجاست؟ نیکوزیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 331
پایتخت کشور قرقیزستان کجاست؟ بیشکک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 332
پایتخت کشور قطر کجاست؟ دوحه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 333
پایتخت کشور لبنان کجاست؟ بیروت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 334
پایتخت کشور مالدیو کجاست؟ ماله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 335
پایتخت کشور مصر کجاست؟ قاهره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 336
پایتخت کشور نپال کجاست؟ کاتماندو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 337
پایتخت کشور یونان کجاست؟ اتن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 338
پایتخت موسیقی جهان کدام شهر است؟ وین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 339
پدر تاریخ جهان که نام دارد؟ هرودوت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 340
پدر ترک چه نام دارد؟ اتا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 341
پدر معماری سنتی ایران چه کسی است؟ پیرنیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 342
پدیده ای طبیعی که باعث جذب اجسام می شود؟ گرانش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 343
پرجمعیت ترین زبان دنیا چیست؟ چینی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 344
پرجمعیت ترین شهر دنیا چه نام دارد؟ شانگهای
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 345
پرندگانی خوش آواز که معمولا در حال پرواز می خوانند؟ چکاوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 346
پرنده ای اهلی با جثه ای نسبتا درشت می باشد؟ بوقلمون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 347
پرنده ای بزرگ و لاشه خوار می باشد؟ کرکس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 348
پرنده ای پستاندار است؟ خفاش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 349
پرنده ای شکاری از خانواده عقاب ها می باشد؟ سنقر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 350
پرنده ای شکاری با چشمان بزرگ که قدرت بینایی بالایی دارد؟ جغد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 351
پرنده ای که آب شور دریا را شیرین میکند؟ پنگوئن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 352
پرنده ای که بخاطر دم بلند و راه رفتن باشکوهش شهرت دارد؟ قرقاول
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 353
پرنده ای که دارای گوشت لذیذ و مقوی می باشد؟ کبک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 354
پرنده ای که در هنگام شکار بال ها رو مثل چتر دور خود پهن میکند؟ حواصیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 355
پرنده ایست که آواز می خواند؟ خروس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 356
پرنده زیبا و ملی هندوستان می باشد؟ طاووس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 357
پرنده شکاری کوچکی می باشد؟ قرقی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 358
پزشک مخترع دستگاه اعدام چه نام دارد؟ گیوتین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 359
پست سعید معروف در تیم والیبال چیست؟ پاسور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 360
پستانداری که در دریا و اقیانوس زندگی می کند؟ دلفین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 361
پستانداری بزرگ که در جنگل های افریقا زندگی میکند؟ گوریل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 362
پستانداری کوچک و خانگی می باشد؟ همستر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 363
پستانداری که معمولا روی درخت ها زندگی میکند؟ سنجاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 364
پستانداری که معمولا شاخ های بزرگی دارد؟ گوزن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 365
پستانداری وحشی که اغلب شب ها فعال است گراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 366
پستانداری همه چیز خوار و کثیف می باشد؟ خوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 367
پستانداریست کوچک و گیاهخوار موش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 368
پسته این شهر معروف است؟ رفسنجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 369
پسر برادر پدر شما چه نسبتی با شما دارد؟ پسرعمو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 370
پسر فلفلی لقب کدام بازیکن فوتبال انگلیسی است؟ بکام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 371
پنجمین سیاره منظومه شمسی از لحاظ بزرگی چه نام دارد؟ زمین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 372
پول زیر میزی و کثیف را گویند؟ رشوه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 373
پهنه ای از آب با عمق زیاد می باشد؟ دریا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 374
پیامبری که به صبر زیاد معروف است؟ ایوب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف پ: مرحله 375
پیرترین درخت کره زمین چه نام دارد؟ پاندو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 376
تخلص شعری سید محمد بهجت تبریزی چیست؟ شهریار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 377
تخلص شعری هوشنگ ابتهاج چیست؟ سایه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 378
تخم این پرنده خواص ضد پیری دارد؟ بوقلمون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 379
ترازو به عنوان نماد و نشان چه چیزی در نظر گرفته شده؟ عدالت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 380
ترش و خوشمزه است؟ لواشک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 381
ترشی گرما ازخورکی های کدام شهر ایران است؟ اردبیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 382
ترکیه بزرگترین تولیدکننده این میوه می باشد؟ گیلاس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 383
تمدن تپه گیان در کدام شهر ایران وجود داشته است؟ نهاوند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 384
تندترین دونده در میان حیوانات کیست؟ چیتا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 385
تنگ غوره دان در کدام شهر ایران است؟ بیضا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 386
تنگه ای معروف در منطقه خاورمیانه می باشد؟ هرمز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 387
تنها جانور خزدار و سمی جهان چه نام دارد؟ پلاتیپوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 388
تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران؟ کارون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 389
تنها موجوداتی که اشعه رادیو اکتیو برآن ها تاثیری ندارد؟ عقرب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 390
توشیبا برند کدام کشور است؟ ژاپن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 391
توقفگاه حمل و نقل های هوایی چه نام دارد؟ فرودگاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 392
تومورهای خوش خیم روی پوست می باشد؟ زگیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ت: مرحله 393
تیزهوش ترین حیوان اهلی چه نام دارد؟ گوسفند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 394
جابربن حیان شاگرد کدام امام بود؟ صادق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 395
جانداری از دسته لاشخورها می باشد؟ کفتار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 396
جانداری بزرگ در اقیانوس ها و دریاها؟ کوسه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 397
جانداری که با تکامل ۵۰۰ میلیون ساله از انقراض نجات یافته است؟ نوتیلوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 398
جانداری که قادر است سه سال بخوابد؟ حلزون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 399
جانداری منزوی با هشت بازو که در کف اقیانوس زندگی می کند؟ اختاپوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 400
جانورانی که هم در آب و هم در خشکی زندگی میکنند؟ دوزیست
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 401
جانوری از دسته کیسه داران می باشد؟ کانگورو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 402
جانوری چابک از خانواده راسو می باشد؟ سمور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 403
جانوری خزنده با فک های بسیار قوی؟ کروکدیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 404
جانوریست تک سلولی؟ امیب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 405
جایگاهی که انسان پس از مرگ در آن وارد میشود؟ برزخ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 406
جایی که در آن به داد و ستد می پردازند؟ بازار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 407
جگر حاوی چه ماده غذایی مفید برای بدن است؟ اهن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 408
جنس ناخن از چیست؟ پروتئین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 409
جنگل ۲۰۰۰ در منطقه کدام شهر ایران است؟ تنکابن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 410
جنگل ابر در کجای ایران است؟ شاهرود
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 411
جنگل حرا در کدام استان قرار دارد؟ هرمزگان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 412
جنگل سربرج در کجا قرار دارد؟ طرقبه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 413
جنگل سه هزار در کدام شهرستان استان مازندران قرار دارد؟ تنکابن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ج: مرحله 414
جنگلی در ایران که به دالان بهشت نیز معروف است؟ دالخانی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 415
چادویک کاشف کدامیک از ذرات بود؟ نوترون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 416
چشم این حیوان بزرگتر از مغز اوست؟ شترمرغ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 417
چو حل گشت آسان شود؟ معما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 418
چه رنگی بیشتر نور را جذب میکند؟ مشکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 419
چه قسمتی از مغز در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد؟ تالاموس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 420
چیستان:آن چیست که پر اشک بود دامن او از دور چو استخوان نماید تن او؟ شمع
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 421
چیستان:سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟ انار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف چ: مرحله 422
چین بزرگترین تولید کننده این محصول کشاورزی است؟ برنج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 423
حالتی از نشستن که زانو به بغل گیرند؟ چمباتمه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 424
حشرات خشم خود را با آن نشان می دهند؟ نیش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 425
حکیم سخن از القاب کدام شاعر ایرانیست؟ فردوسی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 426
حیوانی که بدلیل حالت بدنش قادر به دیدن آسمان نیست؟ خوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 427
حیوانی که به تاریکی علاقه بسیار دارد؟ خفاش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ح: مرحله 428
حیوانیست که به حیله گری شهرت زیادی دارد؟ روباه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 429
خارجی ترین لایه زمین چه نام دارد؟ پوسته
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 430
خدای عهد و پیمان در ایران باستان چه نام داشت؟ میترا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 431
خرس پاندا در کدام قاره زندگی میکند؟ اسیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 432
خرس فلکی و آسمانی چه نام دارد؟ دب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 433
خزنده ای تقریبا بزرگ جثه شبیه به مارمولک می باشد؟ بزمجه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 434
خط نابینایان چه نام دارد؟ بریل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 435
خطای رانینگ در کدام ورزش است؟ بسکتبال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 436
خطی که کره زمین را به دو نیمه تقسیم میکند؟ استوا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 437
خوراکی بسیار خوشمزه که روی زغال وآتش پخته می شود؟ کباب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 438
خوراکیست تشکیل شده از شیر و آرد؟ فرنی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف خ: مرحله 439
خوراکیست حاصل شده از تخم مرغ؟ نیمرو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 440
دارویی گیاهی برای تقویت موی سر بخصوص در زمان قدیم؟ حنا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 441
دارویی گیاهی برای شستشوی معده و صفرابر؟ خاکشیر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 442
دانشمندی که جایزه صلح نوبل را دریافت کرد؟ انیشتین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 443
دانه های یخ شده باران که از آسمان فرو می ریزند؟ تگرگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 444
دانه هایی به هم چسبیده و محکم؟ زنجیر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 445
دختران اغلب آرزو دارن چی بشوند؟ عروس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 446
در ادبیات به معنای جاهل گفته می شود؟ نادان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 447
در امور اداری به آرشیو گفته می شود؟ بایگانی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 448
در بازی ها به معنای تهی و خالی می باشد؟ پوچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 449
در تمام خانه های قدیمی ایران یافت می شده؟ افتابه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 450
در زبان عام به ذکر و دعا نیز گفته می شود؟ ورد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 451
در زبان فارسی بکار بردن واژه ای بجای واژه دیگر را گویند؟ مجاز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 452
در علم جغرافیا به تپه ای با سطح فوقانی مسطح گویند؟ تختال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 453
در قدیم به حمام گفته می شد؟ گرمابه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 454
در قدیم به علم شیمی میگفتند؟ کیمیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 455
در قدیم به مزد کار میگفتند؟ اجرت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 456
در قدیم به نانوا چه میگفتند؟ خباز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 457
در قدیم به نویسنده میگفتند؟ کاتب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 458
در قطب بعنوان وسیله نقلیه استفاده می شود؟ سورتمه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 459
در کدام دوره تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد؟ صفویه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 460
در کدام سلسله مجلس به توپ بسته شد؟ قاجار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 461
در کلاس های درس از آن استفاده می شود؟ تخته
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 462
در گذشته از این ماده بعنوان بیهوشی استفاده میکردند؟ اتر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 463
در گذشته بخشی از مصالح ساختمانی بوده است؟ خشت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 464
در گذشته به متصدی سینما چه می گفتند؟ اپاراتچی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 465
در متون ادبی به مطرب و خواننده چه گفته می شود؟ رامشگر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 466
در مسافرت از آن استفاده می کنند؟ چادر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 467
در موسیقی به فاصله ۲ نت همنام متوالی می گویند؟ اکتاو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 468
درازترین و سنگین ترین مار چه نام دارد؟ اناکوندا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 469
درجه ای نظامی در قشون قاجاریه بوده است؟ میرپنج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 470
درختی بلند که در همه فصل ها سبز است؟ کاج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 471
درختی که سرش را بزنی مثل انسان می میرد؟ نخل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 472
درخشان ترین جرم منظومه شمسی بعد از ماه کدام است؟ زهره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 473
دره ارگت از نقاط زیبای کدام منطقه ایران است؟ کیاسر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 474
دریاچه سد لار در کدام شهر ایران است؟ امل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 475
دریاچه شور مست در کدام شهرستان واقع است؟ سوادکوه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 476
دریاچه ممرز مربوط به کدام شهر ایران است؟ نوشهر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 477
دریای همسایه ترکیه چه نام دارد؟ مرمره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 478
دریایی که به اقیانوس اطلس متصل هست؟ مدیترانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 479
دریایی میان شبه جزیره یونان و آناتولی اژه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 480
دریچه است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار دارد؟ میترال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 481
دستگاهی الکترو مکانیکی که با هوش مصنوعی کنترل می شود؟ ربات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 482
دستگاهی که از طریق امواج پیامی رو ارسال می کند؟ بیسیم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 483
دستگاهیست که به کامپیوتر متصل می شود؟ اسکنر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 484
دنده کباب از غذاهای لذیذ این شهر است؟ کرمانشاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 485
دو چشم دارد اما سر نیست؟ عینک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 486
دوران بارداری این حیوان ۲۱ ماه می باشد؟ فیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 487
دورترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ پلوتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف د: مرحله 488
دهکده زیبای مازیچال در کدام منطقه ایران است؟ کلاردشت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 489
راه آب یا کانالی که در قدیم زیرزمین کشیده می شده است؟ قنات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 490
رصدخانه راز در کدام بوستان تهران قرار دارد؟ زعفرانیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 491
رنگی سلطنتی نشانگر تجمل و ثروت می باشد؟ ارغوانی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 492
رنگی که از ترکیب رنگهای قرمز و آبی بدست می آید؟ سرخابی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 493
روز ازدواج حضرت علی و فاطمه در این ماه قمری است؟ ذیحجه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 494
روغن حیوانی کدام شهر بسیار معروف می باشد؟ کرمانشاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 495
روکشی تزیینی تا ارتفاع یک متری که در اکثر خانه های قدیمی ایران دیده می شود؟ ازاره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 496
روی دیوار خانه ها یافت می شود و سبب انتقال برق است؟ پریز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ر: مرحله 497
رهبر مشهور روم باستان چه نام داشت؟ قیصر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 498
زبان رسمی کشور کلمبیا چیست؟ اسپانیایی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 499
زیبا رویی که در افسانه ها زندگی می کند؟ پری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 500
زیباترین آرایش صورت از دیدگاه قرآن چیست؟ لبخند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 501
زیبنده چشم می باشد؟ مژه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 502
زینت خانه های ایرانی می باشد؟ فرش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ز: مرحله 503
زیور آلاتی که هم آقایان و هم خانم ها استفاده می کنند؟ انگشتر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 504
ساحر زمان حضرت موسی چه نام داشت؟ سامری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 505
ساخت شیشه های مدرن اولین بار در کدام کشور آغاز شد؟ ایتالیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 506
ساختمانی نظامی و مستحکم و بزرگ که در قدیم ساخته می شد؟ قلعه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 507
ساز دایره را در زبان ترکی چه می گویند؟ گاوال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 508
سازمان جهانی رسیدگی به امور کودکان چه نام دارد؟ یونیسف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 509
سازی که در کلیسا نواخته می شود؟ ارگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 510
سالی که ۳۶۶ روز دارد؟ کبیسه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 511
سایت جستجوگر معروف چه نام دارد؟ گوگل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 512
سبک موسیقی مربوط به جنوب ایران می باشد؟ بندری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 513
سبک نقاشی پیکاسو چه بود؟ کوبیسم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 514
سبکی از سبک های نقاشی می باشد؟ رئالیسم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 515
ستاره سرزمین احساس لقب کدام خواننده ایرانیست؟ شهروز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 516
سرزمین پست و هموار که از آبرفت رودها بوجود آمده است؟ جلگه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 517
سریع ترین پرنده چه نام دارد؟ شاهین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 518
سلاح ضد تانک و خودروهای سنگین چه نام دارد؟ بازوکا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 519
سلاح کشتار جمعی می باشد؟ موشک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 520
سلول های انتقال دهنده پیام عصبی چیست؟ نورون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 521
سنتی برای خوشبختی مردان و زنان باهم می باشد؟ ازدواج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 522
سوره ای که در شان حضرت فاطمه نازل شد؟ کوثر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 523
سوغات زنجان است؟ چاقو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 524
سوغات معروف لار چیست؟ مسقطی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 525
سومین رود بلند ایران که از زاگرس سرچشمه می گیرد؟ کرخه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 526
شب ها در آسمان خود نمایی می کند؟ ماه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 527
شبکه نشاط و سرگرمی در تلویزیون ایران می باشد؟ نسیم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 528
شخصیت معروف کتاب شاهنامه چه نام دارد؟ رستم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 529
ششمین ماه سال شمسی چه نام دارد؟ شهریور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 530
شغل انبیا است؟ معلم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 531
شکلی که هیچ ضلعی ندارد؟ دایره
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 532
شمشیر در آن قرار می گیرد؟ غلاف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 533
شهر بدون گدای ایران چه نام دارد؟ تبریز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 534
شهر ساعت رسمی دنیا چه نام دارد؟ گرینویچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 535
شهرستان الیگودرز در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 536
شهرستان تالش در کدام استان قرار دارد؟ گیلان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 537
شیارهای داخل لوله تفنگ چه نام دارند؟ خان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 538
شیرینی و کلوچه سنتی تبریز چه نام دارد؟ قرابیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف س: مرحله 539
شیوه ای از تولید محصولات چوبی را گویند؟ خراطی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ص: مرحله 540
صبحانه سنتی شهرستان کازرون استان فارس است؟ گبوله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ص: مرحله 541
صحبت های مجری تلویزیون که در ابتدا و وسط و آخر برنامه اجرا می شود؟ پلاتو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ص: مرحله 542
صدایی غیر طبیعی و آزاردهنده در گوش؟ وزوز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ص: مرحله 543
صمغ ساقه گیاه گون را چه گویند؟ کتیرا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ص: مرحله 544
صنعت سینمای هندوستان را چه می گویند؟ بالیوود
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ط: مرحله 545
طبع موز از نظر مزاجی چیست؟ گرم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ط: مرحله 546
طرابلس پایتخت کدام کشور است؟ لیبی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ط: مرحله 547
طلای سرخ نامیده می شود؟ زعفران
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ط: مرحله 548
طولانی ترین رودخانه جهان چه نام دارد؟ نیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ظ: مرحله 549
ظروف و اشیایی که از خاک رس تولید می شود؟ سفال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 550
عبادتگاه زرتشتیان چه نام دارد؟ اتشکده
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 551
عریض ترین رودخانه جهان چه نام دارد؟ امازون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 552
عشق نامه اثر کدامیک از شاعران پارسی می باشد؟ سنایی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 553
عضو شنای ماهی می باشد؟ باله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 554
عضوی از بدن که کار رساندن غذا از حلق به معده را بر عهده دارد؟ مری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 555
عضوی که سبب هماهنگ شدن حرکات بدن می باشد؟ مخچه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 556
عنصری که توسط ماری کوری کشف شد؟ رادیوم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 557
عنوان نهضت طرفداران حقوق زنان چیست؟ فمینیسم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ع: مرحله 558
عیب … مکن ای زاهد پاکیزه سرشت/که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت؟ رندان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف غ: مرحله 559
غار سنگ تراشان در کدام شهر ایران است؟ جهرم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف غ: مرحله 560
غار ضحاک از دیدنی های کدام شهر ایران است؟ ارسنجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف غ: مرحله 561
غده ای پهن و دراز در بالای شکم؟ پانکراس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف غ: مرحله 562
غذای محلی شهر تبریز چه نام دارد؟ کوفته
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف غ: مرحله 563
غذایی تهیه شده از گوشت و بلغور گندم که در وعده های مختلف می خوریم؟ حلیم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 564
فابیو با چه عنوانی در دنیای فوتبال معروف است؟ پروفسور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 565
فاصله میلاد حضرت معصومه و امام رضا چه دهه ای نام گذاری شده است؟ کرامت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 566
فدراسیون جهانی ورزش کشتی چه نام دارد؟ فیلا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 567
فراوان ترین پروتیین بدن چه نام دارد؟ کلاژن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 568
فضای میان دهان و دستگاه تنفس چه نام دارد؟ حلق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 569
فقط جنس ماده آن نیش میزند؟ پشه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 570
فن انتقال فضای سه بعدی بر روی کاغذ را گویند؟ پرسپکتیو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 571
فیلسوف گیتی از القاب کدام شاعر ایرانیست؟ خیام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ف: مرحله 572
فیلم کوتاهی که برای تبلیغ و معرفی یک فیلم تهیه می شود؟ انونس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 573
قبرستان اسرارآمیز سفیدچاه در کدام شهر ایران است؟ گلوگاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 574
قدرت بینایی این حیوان ۸۲ برابر انسان است؟ جغد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 575
قرآن در این ماه بر پیامبر نازل شد؟ رمضان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 576
قسمت ابتدا و انتهای فیلم که به معرفی عوامل ساخت می پردازد؟ تیتراژ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 577
قسمت مایع خون و فاقد سلول های خونی را چه گویند؟ پلاسما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 578
قسمتی کوچک از خودرو می باشد؟ پدال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 579
قطاب و باقلوا سوغات این شهر میباشد؟ یزد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 580
قطره های کوچک آب که در شب های مرطوب بر گیاهان می نشنیند؟ شبنم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 581
قطعه ای از دوربین که میزان نوردهی را کنترل می کند؟ دیافراگم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 582
قلعه رودخان در کدام شهر قرار دارد؟ فومن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 583
قلم زنی از هنرهای دستی کدام استان است؟ اصفهان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 584
قله ای که در منطقه آذربایجان ایران قرار دارد؟ سهند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ق: مرحله 585
قویترین ماهیچه در بدن مربوط به کدام عضو است؟ زبان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 586
کاشف پروتون چه نام داشت؟ رادرفورد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 587
کاشف قاره امریکا که بود؟ کلمب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 588
کاشی آن بسیار مشهور و مرغوب می باشد؟ میبد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 589
کاغذی که برای کپی برداری استفاده می شود چه نام دارد؟ کاربن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 590
کتاب دینی مسیحیان چه نام دارد؟ انجیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 591
کتاب دینی یهودیان چه نام دارد؟ تورات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 592
کدام اشعه برای از بین بردن باکتری ها مناسب است؟ گاما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 593
کدام تیم فوتبال قهرمان لالیگا اسپانیا در سال ۲۰۱۶ شد؟ بارسلونا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 594
کدام حیوان از گوش هایش برای تهویه هوا استفاده می کند؟ فیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 595
کدام حیوان تار صوتی ندارد و لال است؟ زرافه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 596
کدام حیوان نمی تواند زبان خود را بیرون بیاورد؟ تمساح
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 597
کدام رنگ مظهر معصومیت و پاکیست؟ سفید
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 598
کدام ساز به ساز شاکی معروف است؟ نی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 599
کدام قوم ایران باستان در غرب فلات ایران ساکن شدند؟ ماد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 600
کدام کشور اولین تولید کننده فندق در جهان است؟ ترکیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 601
کدام کشور دارای بزرگترین جمعیت گوسفندان است؟ استرالیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 602
کدام نژاد از سگ ها می تواند بهتر از بقیه ببیند؟ تازی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 603
کدام نوع آینه در پیچ جاده ها استفاده میشود؟ محدب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 604
کدام هورمون بدن باعث کاهش قندخون می شود؟ انسولین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 605
کدامیک از بازیکنان فوتبال لقب موتزارت کوچک را بخود اختصاص داده است؟ روسیچکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 606
کسی که تحت اختیار و خدمتگزار شخصی باشد؟ کلفت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 607
کسی که توانست سطح و حجم جسم هایی مانند کره و استوانه و مخروط را حساب کند؟ ارشمیدس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 608
کسی که چیزی را بدون اجازه بر می دارد؟ سارق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 609
کسی که در زمین ورزشی سوت میزند؟ داور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 610
کسی که در طویله از اسب ها مراقبت می کند؟ مهتر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 611
کشور سیگار برگ کجاست؟ کوبا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 612
کشور لهستان در کدام قاره قرار دارد؟ اروپا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 613
کشور ونزوئلا در کدام قاره قرار دارد؟ امریکا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 614
کشوری که ساعت هایش بسیار معروف است؟ سوئیس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 615
کشوری که نقشه آن همچون چکمه می باشد؟ ایتالیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 616
کلوچه مسقطی سوغات کدام شهر است؟ شیراز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 617
کلوچه و چای آن معروف است؟ لاهیجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 618
کلیله و دمنه اثر منظوم کدامیک از شعرای ایرانیست؟ رودکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 619
کمان صورت را چه گویند؟ ابرو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 620
کنده کاری روی چوب را چه می نامند؟ منبت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ک: مرحله 621
کهن ترین شغل قصه گویی در ایران نام دارد؟ نقالی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 622
گرما می دهد اما آتش نیست؟ شوفاژ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 623
گرمترین ستاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ خورشید
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 624
گفتگوی اینترنتی را چه میگویند؟ چت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 625
گلاب آنجا بسیار معروف و باعث فخر ایران است؟ قمصر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 626
گلستان و بوستان از آثار کدام شاعر بزرگ پارسی است؟ سعدی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 627
گونه ای از جانداران نرم تن که هم در دریا زندگی می کنند و هم در خشکی؟ حلزون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 628
گونه ای از شتر که در امریکای جنوبی زندگی میکند؟ لاما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 629
گونه ای از فیل ها که منقرض شده است؟ ماموت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 630
گونه ای از ماهی که در ایران ماهیگیران بسیار صید می کنند؟ کپور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 631
گیاهان برای فتوسنتز به چه نیاز دارند؟ اکسیژن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 632
گیاهی که از آن برای ضد عفونی کردن محیط استفاده می شود؟ اسفند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 633
گیاهی که از آن روغن تولید می شود؟ زیتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 634
گیاهی که بعنوان فسیل زنده در نظر گرفته میشود؟ ویلوچیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 635
گیاهی که در بیابان می روید؟ کاکتوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف گ: مرحله 636
گیاهیست جایگزین گوشت؟ سویا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 637
لباس ها را در آن می گذارند؟ کمد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 638
لسان الغیب از القاب کدامیک از شعرای بزرگ فارسی است؟ حافظ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 639
لغت نامه اش بسیار معروف است؟ دهخدا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 640
لقب وحید هاشمیان چیست؟ هلیکوپتر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 641
لنگه ی آن در بیابان نعمت است؟ کفش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 642
لوگوی کدام برند ورزشی شبیه کوه است؟ ادیداس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 643
لوله کوچکی که برای تزریق در حفره بدن یا رگ استفاده می شود؟ انژیوکت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 644
لوله هدایت آب از پشت بام؟ ناودان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ل: مرحله 645
لیسبون پایتخت چه کشوری است؟ پرتغال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 646
مادر باران است؟ ابر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 647
ماده اولیه مورد استفاده در صنعت نساجی چه می باشد؟ الیاف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 648
ماده ای انعطاف پذیر و غالبا کشسانی می باشد؟ لاستیک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 649
ماده ای که با آن دندان را پر میکنند چه نام دارد؟ امالگام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 650
ماده دفعی ماهیان چه نام دارد؟ امونیاک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 651
مایعی که با آن خوراک تهیه می شود؟ روغن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 652
مبتکر جدول عناصر چه نام دارد؟ مندلیف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 653
متداول ترین پوشش سقف کارخانجات و انبارها چیست؟ ایرانیت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 654
مترادف قاعده و روش می باشد؟ شیوه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 655
مترادف کلمه پیاپی چه می باشد؟ متوالی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 656
مترادف کلمه دندان گرد چه می باشد؟ حریص
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 657
مترادف واژه پساب چه می شود؟ فاضلاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 658
مثنوی معنوی اثر منظوم کدام شاعر ایرانی می باشد؟ مولوی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 659
مجسمه مسیح در کدام کشور است؟ برزیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 660
مجموعه جزایری در شمال اقیانوس اطلس می باشد؟ برمودا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 661
مجموعه چند کامپیوتر که به هم متصل می باشند؟ شبکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 662
مجموعه شعری از مهدی اخوان ثالث می باشد؟ ارغنون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 663
محدوده هر ساختمان را مشخص می کند؟ دیوار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 664
محل اتصال استخوان ها را می گویند؟ مفصل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 665
محل برخورد دو نیمه قوس در ساختمان چه نام دارد؟ تیزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 666
محل تولد ابوعلی سینا کدام شهر است؟ بخارا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 667
محل ذخیره ویتامین ها و چربی ها در بدن چیست؟ کبد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 668
محل نگهداری سربازان چه نام دارد؟ پادگان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 669
محل نگهداری ظروف آشپزخانه کجاست؟ کابینت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 670
محلی که در گذشته ثروتی را در آن نگهداری می کردند؟ خزانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 671
محیطی پر از درختان انبوه می باشد؟ جنگل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 672
مخترع رادیو چه کسی بود؟ جاگادیش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 673
مخترع موتورهای دیزلی چه نام داشت؟ بنز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 674
مدایح از آثار کدام ادیب می باشد؟ رودکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 675
مدرسه دارالفنون توسط چه کسی ساخته شد؟ امیرکبیر(کاور)
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 676
مراسمی که به دور خانه کعبه انجام می شود؟ طواف
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 677
مربوط به دکوراسیون خانه می باشد؟ گلدان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 678
مرتضی پاشایی چه عنوانی را از سوی هوادارانش بدست آورد؟ امپراتور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 679
مرکز قدیمی ترین تمدن ایران چه شهری است؟ شوش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 680
مسابقات پرهیجان اتومبیل رانی و موتورسواری را گویند؟ رالی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 681
مسئول نظم و امنیت شهرها در حکومت های قدیم چه فردی بوده است؟ داروغه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 682
مشهورترین کتاب شعر ابولقاسم فردوسی چیست؟ شاهنامه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 683
مصر بزرگترین تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد؟ خرما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 684
معتبرترین جایزه علمی که به یک دانشمند تعلق می گیرد چیست؟ نوبل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 685
معروف ترین کارگردان فیلم های معمایی و دلهره آور کیست؟ هیچکاک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 686
معروفترین قمر زمین چه نام دارد؟ ماه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 687
معکوس مشتق را چه می گویند؟ انتگرال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 688
مکان تولد حضرت علی کجاست؟ کعبه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 689
مکانهای گرمی که عشایردر زمستان در آن به سر می برند؟ قشلاق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 690
مکمل رنگ سبز چه رنگیست؟ قرمز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 691
منطق الطیر اثر کدامیک از شعرای ایرانیست؟ عطار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 692
منطقه ای وسیع و خشک که گیاهان به سختی در آن می رویند؟ بیابان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 693
موزه معروف کشور فرانسه چه نام دارد؟ لوور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 694
موسیقی دان معروفی که بخشی از زندگی اش ناشنوا بود؟ بتهوون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 695
مهمترین ابزار ارتباطی می باشد؟ تلفن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 696
میان وعده و تغذیه ای خوشمزه و سبک می باشد؟ بیسکویت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 697
میکروفون از اختراعات چه کسی می باشد؟ ادیسون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 698
میمون قلعه جاذبه کدام شهر است؟ قزوین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 699
میوه درخت مو چیست؟ انگور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف م: مرحله 700
میوه کاشف جاذبه زمین چه نام دارد؟ سیب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 701
نادرشاه کدام کشور را به تصرف در آورد؟ هند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 702
نام ابزار مخروطی برای نخ ریسی می باشد؟ دوک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 703
نام ادویه ای که ضد نفخ شکم می باشد؟ اویشن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 704
نام الهه شکار در یونان باستان چیست؟ ارتمیس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 705
نام امام چهارم شیعیان چیست؟ سجاد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 706
نام آبشاری در استان گیلان و شهرستان آستارا می باشد؟ لاتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 707
نام آبشاری در اصفهان می باشد؟ سمیرم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 708
نام آبشاری در خراسان رضوی می باشد؟ اخلمد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 709
نام آبشاری در گردنه هزارچم چالوس می باشد؟ هریجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 710
نام آبشاری در منطقه شیرگاه مازندران است؟ گزو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 711
نام آبشاری عظیم در امریکای شمالی؟ نیاگارا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 712
نام آهنگی از آلبوم امیر بی گزند چاوشی؟ تریاق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 713
نام باغی که پیامبر به حضرت فاطمه هدیه داد؟ فدک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 714
نام برادر حضرت موسی چه بود؟ هارون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 715
نام بزرگترین پهلوان اسطوره ای یونان باستان چه بود؟ هرکول
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 716
نام بزرگترین شبه جزیره جهان چیست؟ عربستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 717
نام بیماری که بر اثر مصرف زیاد گوشت قرمز ایجاد می شود؟ نقرس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 718
نام پرنده ای با پاهای دراز و منقار منحنی است؟ فلامینگو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 719
نام پرنده ای سیاه رنگ که جفت هایش تا اخر عمر به هم وفادار می مانند؟ زاغ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 720
نام پرنده ای شکاری با بال های بلند می باشد؟ عقاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 721
نام پرنده ای شکاری و لاشه خوار که نر و ماده آن هم شکل هستند؟ کورکور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 722
نام پرنده ایست خوش آواز؟ قناری
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 723
نام پوشاکیست مردانه و زنانه؟ کلاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 724
نام تمدنی که قبل از آریایی ها در آذربایجان وجود داشت؟ اورارتو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 725
نام تنگه ای در جنوب غربی خلیج بنگال؟ پالک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 726
نام تنگه ای در کشور ترکیه می باشد؟ بوسفور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 727
نام تنگه ای معروف در استان خوزستان؟ چزابه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 728
نام جانداری بندپا از رده حشرات می باشد؟ سوسک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 729
نام جانداری گردن دراز می باشد؟ فلامینگو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 730
نام جزیره ای زیبا در خلیج فارس می باشد؟ کیش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 731
نام جنبشی سیاسی که به رهبری موسولینی در ایتالیا به راه افتاد؟ فاشیسم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 732
نام جنگلی در اردبیل می باشد؟ فندقلو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 733
نام چوبی ساده که برای معاینه حلق بیمار استفاده می شود؟ ابسلانگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 734
نام حشره ایست پرجمعیت موریانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 735
نام حیوانیست که هم در آبست و هم در خشکی؟ قورباغه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 736
نام خدای پیروزی ایران در دوران باستان چه می باشد؟ ورهرام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 737
نام خطایی در فوتبال می باشد؟ پنالتی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 738
نام خطی فرضی که کره زمین را به دو بخش تقسیم می کند؟ استوا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 739
نام خواننده تیتراژ سریال نفس چیست؟ اصفهانی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 740
نام خودرویی ساخت ایتالیا می باشد؟ فیات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 741
نام خوراکیست که با برگ انگور تهیه می شود؟ دلمه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 742
نام خوراکیست که با برنج و بصورت کته ای طبخ می شود؟ دمپختک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 743
نام دایه پیامبر چه بود؟ حلیمه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 744
نام درختی که در نواحی جنگلی بخصوص در ایران یافت می شود؟ افرا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 745
نام دریاچه ای در استان فارس می باشد؟ مهارلو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 746
نام دریاچه ای در منطقه کلاردشت مازندران می باشد؟ ولشت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 747
نام دریاچه ای در نوشهر مازندران چیست؟ اویدر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 748
نام دریایی میان آسیا و اروپاست؟ سیاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 749
نام دسر جنوبی که با خرما و آرد تهیه می شود؟ رنگینک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 750
نام دومین پادشاه هخامنش و پسر کوروش کبیر؟ کمبوجیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 751
نام دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است؟ زحل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 752
نام دیگر انگشت اشاره چه می باشد؟ سبابه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 753
نام دیگر این عضو بدن زردپی می باشد؟ تاندون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 754
نام دیگر آرایه اغراق در زبان فارسی چیست؟ مبالغه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 755
نام دیگر آرایه متناقض نما در زبان فارسی چه می باشد؟ پارادوکس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 756
نام دیگر آهو است؟ غزال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 757
نام دیگر بیماری روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی چه می باشد؟ شیزوفرنی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 758
نام دیگر خداست؟ ایزد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 759
نام دیگر دریای خزر چیست؟ کاسپین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 760
نام دیگر دهکده می باشد؟ ابادی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 761
نام دیگر سیاره مریخ چیست؟ بهرام
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 762
نام دیگر سیاره مشتری چیست؟ برجیس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 763
نام دیگر شرط بندی که پول زیادی در آن مبادله می شود؟ قمار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 764
نام دیگر عدسی واگرا چیست؟ مقعر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 765
نام دیگر گیجگاه می باشد؟ شقیقه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 766
نام دیگر منطقه کارائیب چیست؟ انتیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 767
نام ذره ای بنیادی در اتم می باشد؟ پروتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 768
نام رشته ای ورزشی که با راکت انجام می شود؟ بدمینتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 769
نام رشته کوهی در افغانستان می باشد؟ هندوکش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 770
نام رودی که از روسیه گذشته و به دریای خزر می ریزد؟ اورال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 771
نام روغنی گیاهی برای جلا دادن به چوب و نقاشی های رنگ روغن؟ بزرک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 772
نام ریاضی دان مشهور یونانی چیست؟ اقلیدس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 773
نام سازی که با آن آهنگ های پاپ می نوازند؟ گیتار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 774
نام سبزیجاتی که بوی خوش دارد و برای رفع درد معده مناسب است؟ نعنا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 775
نام سلاحی سرد که در گذشته استفاده می شد؟ گرز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 776
نام سلاحی که در زیردریایی ها نصب می شود؟ اژدر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 777
نام سنگی شفاف وگرانبها می باشد؟ الماس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 778
نام سنگی که با آن آتش تولید می شود؟ چخماق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 779
نام شهری که دیاکو به عنوان پایتخت خود قرار داد چه بود؟ هگمتانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 780
نام ضربه ای در فوتبال می باشد؟ پنالتی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 781
نام غده ای در گلوی انسان است؟ تیروئید
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 782
نام غده ای که در زیر غده تیروئید وجود دارد؟ تیموس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 783
نام غذای فست فودی ایتالیایی که در ایران بسیار مصرف می شود؟ پیتزا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 784
نام غذایی ایتالیایی و معروف می باشد؟ پاستا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 785
نام غذایی که با نخود و ادویه جات تهیه می شود؟ فلافل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 786
نام فارسی پروژکتور چه می باشد؟ نورافکن
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 787
نام فرقه ای در مسیحیت می باشد؟ پروتستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 788
نام فلزی بسیار محکم و مقاوم؟ فولاد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 789
نام فلزی سمی می باشد؟ سرب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 790
نام فلزی گران بها که مردم دنیا از آن سیر نمیشوند؟ طلا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 791
نام قدیم باشگاه استقلال چه بوده است؟ تاج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 792
نام قدیم یونان چه بوده است؟ هلاس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 793
نام قصه گوی هزار و یک شب چیست؟ شهرزاد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 794
نام قله ایست در رشته کوه زاگرس؟ دنا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 795
نام کتابی از جلال آل احمد؟ وداع
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 796
نام کشوری جزیره ای در دریای کارائیب می باشد؟ جامائیکا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 797
نام کشوری که برج ایفل در آن قرار دارد؟ فرانسه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 798
نام کوچکترین مرغ دنیا چیست؟ زرین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 799
نام کیسه ای معروف که در پایین کبد انسان قرار دارد؟ صفرا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 800
نام گلی است آبزی و خاکی؟ نیلوفر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 801
نام گلی است بسیار زیبا؟ لاله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 802
نام گلی خوشه ای به رنگ سفید چیست؟ اقاقیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 803
نام گلی که نشان عشق و خرد ورزی در جهان است؟ ارکیده
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 804
نام گیاه تولید قند می باشد؟ نیشکر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 805
نام گیاهی که در مکان های مرطوب می روید؟ خزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 806
نام لایه ای که حیات موجودات زمین به آن بستگی دارد؟ اوزون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 807
نام ماده ای آلی که مسئول فرایند شیمیایی در بدن است؟ انزیم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 808
نام ماده ای در بدن که فشار خون و هیجان را بالا می برد؟ ادرنالین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 809
نام ماده ایست ضد بید؟ نفتالین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 810
نام ماده غذایی که هرگز فاسد نمی شود؟ عسل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 811
نام ماده غذاییست تشکیل شده از نشاسته؟ ماکارونی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 812
نام ماشین جنگی سنگین می باشد؟ تانک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 813
نام مجلسی که در دوره اشکانیان تشکیل شد؟ مهستان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 814
نام محل تولد نیما یوشیج چیست؟ یوش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 815
نام مدرسه ای که امیرکبیر تاسیس کرد؟ دارالفنون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 816
نام میوه ای که در فیلیپین بیش از جاهای دیگر تولید می شود؟ نارگیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 817
نام میوه شیرین جالیزی می باشد؟ خربزه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 818
نام نژاد عنکبوتی که درخت های دو طرف رودخانه را با تار به هم وصل میکند؟ داروین
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 819
نام نقاشی مشهور و گوش بریده می باشد؟ ونگوگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 820
نام نوعی شناور ابتدایی می باشد؟ کلک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 821
نام نویسنده یونانی داستان ایلیاد چیست؟ هومر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 822
نام ورزشی است در آب؟ واترپلو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 823
نام ورزشی تیمی که با چوب و توپ انجام می شود؟ کریکت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 824
نام ورزشی زمستانی که روی یخ انجام می دهند؟ هاکی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 825
نام وسیله ای برای کمک به قدرت شنوایی انسان است؟ سمعک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 826
نام وسیله ای قدیمی و باستانی برای شکستن دروازه یک شهر؟ دژکوب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 827
نام وسیله ای که در همه آرایشگاه ها وجود دارد؟ سشوار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 828
نام همسر پیامبر اسلام چه بود؟ خدیجه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 829
نام همسر دوم محمدرضا شاه چه بود؟ ثریا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 830
نام یک انرژی که در دنیا بسیار مشاهده می شود؟ جنبشی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 831
نام یک برند خودروسازی در ژاپن؟ تویوتا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 832
نام یک بیماری پوستی و آلرژیک مزن؟ اگزما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 833
نام یک بیماری مزمن با علایم تنگی نفس؟ اسم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 834
نام یک بیماری مسری که معمولا در ریه اتفاق می افتد؟ سل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 835
نام یک ثروتمند افسانه ای و بسیار مشهور می باشد؟ قارون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 836
نام یک چاشنی در تهیه شیرینی می باشد؟ وانیل
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 837
نام یکی از ابزار ها می باشد؟ اچار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 838
نام یکی از اعضای بدن است؟ کلیه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 839
نام یکی از خشکبار شیرین می باشد کشمش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 840
نام یکی از سبزیجات که با آن مربا درست می کنند؟ هویج
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 841
نام یکی از سلاح های انفجاری می باشد؟ بمب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 842
نام یکی از لبنیات مفید تولید شده از دام؟ خامه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 843
نام یکی از ورزش های اصیل ایرانی می باشد؟ چوگان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 844
نام یکی از ورزش های رزمی می باشد؟ جودو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 845
نخستین قانون شناخته شده بشر چه نام دارد؟ حمورابی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 846
نژادی از طوطی باهوش و خانگی می باشد؟ کاسکو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 847
نژادی محبوب از جنس مارمولک ها می باشد؟ ایگوانا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 848
نظریه معروف انیشتین چه نام دارد؟ نسبیت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 849
نقاش و دانشمند مشهور قدیمی ایتالیا چه نام داشت؟ داوینچی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 850
نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی؟ چاه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 851
نمازی که به وضو نیاز ندارد؟ میت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 852
نمازی که مسلمانان هنگام زلزله می خوانند؟ ایات
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 853
نوار باریک پایین دیوار را گویند؟ قرنیز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 854
نوریست که شبها بر زمین می تابد؟ مهتاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 855
نوعی ابر شبیه گلوله های پف کرده پنبه می باشد؟ کومولوس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 856
نوعی ابر که به مانند پر و سفید است؟ سیروس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 857
نوعی از مار که بسیار بزرگ می باشد اما زهر ندارد؟ پیتون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 858
نوعی انبر و در جعبه ابزار می باشد؟ قفلی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 859
نوعی پارچه درشت بافت و سنگین از پنبه و کتان کرباس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 860
نوعی پوشش برای کف ساختمان می باشد؟ موزاییک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 861
نوعی جاندار که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان در اختیار دارد؟ وزغ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 862
نوعی چراغ تزیینی می باشد؟ اباژور
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 863
نوعی خارش و اختلال قرمز رنگ روی پوست می باشد؟ کهیر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 864
نوعی رنگ سبز می باشد؟ یشمی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 865
نوعی رنگ که ابتدا در صنعت اتومبیل و بعد در نقاشی استفاده می شود؟ اکریلیک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 866
نوعی رنگ که در آب حل می شود و با آن نقاشی می کشند؟ گواش
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 867
نوعی ساز زهی اسپانیایی که ۴ تا ۵ سیم دارد؟ بانجو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 868
نوعی ساز زهی ایرانی است؟ کمانچه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 869
نوعی ساز کوبه ای است؟ تنبک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 870
نوعی سبزی خورشتی می باشد؟ شمبلیله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 871
نوعی عفونت حاد سیستم تنفسی است؟ انفولانزا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 872
نوعی غذاست که با گوشت و گردو تهیه می شود؟ فسنجان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 873
نوعی کفش که در گذشته بیشتر کاربرد داشته است؟ گیوه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 874
نوعی ماشین بارکشی می باشد؟ کامیون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 875
نوعی نان روغنی که در استان یزد تهیه می شود؟ سوروک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 876
نوعی وسیله ورزشی بشکل دایره ای لبه دار می باشد؟ فریزبی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 877
نویسنده رمان بابا لنگ دراز چه کسی بود؟ وبستر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 878
نویسنده کتاب التفهیم کدام یک از بزرگان ایرانیست؟ ابوریحان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 879
نویسنده کلاسیک کشور روسیه چه نام دارد؟ تولستوی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ن: مرحله 880
نیوزلند در پرورش این دام رتبه یک جهان را دارد؟ گوسفند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 881
واحد اندازه گیری دما می باشد؟ فارنهایت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 882
واحد اندازه گیری زعفران چیست؟ مثقال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 883
واحد اندازه گیری شدت جریان چیست؟ امپر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 884
واحد اندازه گیری فشار چه می باشد؟ پاسکال
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 885
واحد پول اتریش چیست؟ یورو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 886
واحد پول اردن چیست؟ دینار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 887
واحد پول اکوادور چیست؟ دلار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 888
واحد پول امارات متحده عربی چیست؟ درهم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 889
واحد پول آرژانتین چیست؟ پزو
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 890
واحد پول بریتانیا چیست؟ پوند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 891
واحد پول جمهوری افریقای مرکزی چیست؟ فرانک
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 892
واحد ساختمانی کلیه چه نام دارد؟ نفرون
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 893
واحد شمارش پارچه چیست؟ طاقه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 894
واحد شمارش درخت چه می باشد؟ اصله
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 895
واحد شمارش صابون چیست؟ قالب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 896
واحد شمارش نان چیست؟ قرص
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 897
واحد شمارش نفت چیست؟ بشکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 898
واحد شمارش هواپیما چیست؟ فروند
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 899
ورزش باستانی ایران چیست؟ کشتی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 900
وسیله ای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری دقیق مایعات؟ بورت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 901
وسیله ای برای تزریق دارو به بدن است؟ سرنگ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 902
وسیله ای برای رسم زاویه نود درجه است؟ گونیا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 903
وسیله ای برای شستن در آشپزخانه می باشد؟ اسکاچ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 904
وسیله ای جهت وزن کشی می باشد؟ باسکول
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 905
وسیله ای ساده برای پرواز می باشد؟ کایت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 906
وسیله ای که با آن دایره رسم میکنیم چیست؟ پرگار
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 907
وسیله ای که جریان و فشار آب را کنترل می کند؟ پمپ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 908
وسیله جنگی که در قدیم استفاده می شده است؟ منجنیق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 909
وسیله رصد ستارگان چه نام دارد؟ تلسکوپ
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 910
وسیله نقلیه ای که با آن مایعات حمل می شود؟ تانکر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 911
وسیله نقلیه ای که در قدیم با آن سفر می کردند؟ کالسکه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 912
وسیله نواختن ویولن چه نام دارد؟ ارشه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف و: مرحله 913
وقتی چیزی برعکس می باشد؟ وارونه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 914
هر بخش از یک فیلم را چه می گویند؟ سکانس
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 915
هرکار زشت و غیر اخلاقی را گویند؟ فسق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 916
هفت اورنگ از آثار منظوم کدام شاعر ایرانیست؟ جامی
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 917
هگمتانه نام قدیم کدام شهر است؟ همدان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 918
هم معنی کلمه هیاهو چه می باشد؟ غوغا
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 919
هم معنی و مترادف پذیرش می باشد؟ اجابت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 920
همان نوبت کاری است؟ شیفت
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 921
همچون دفتریست که تصاویر زیادی در خود نگه می دارد؟ البوم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 922
همسر اول محمدرضا شاه از کدام کشور بود؟ مصر
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 923
هند بزرگترین تولید کننده این میوه می باشد؟ موز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 924
هنر قرار گرفتن چوبهای رنگی در کنار هم و ساختن نقوش با آن را گویند؟ معرق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ه: مرحله 925
هواپیماها معمولا از چه فلزی ساخته می شوند؟ الومینیوم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 926
یک … معادل ۰٫۹۱۴۴ متر است یارد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 927
یک تن معادل ۱۰۰۰ …….است؟ کیلوگرم
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 928
یک نوع قند موجود در خون می باشد؟ گلوکز
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 929
یکی از دانه های آجیل می باشد؟ فندق
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 930
یکی از زیباترین حشرات می باشد؟ پروانه
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 931
یکی از سوغات یزد می باشد؟ قطاب
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 932
یکی از سین های هفت سین می باشد؟ سنجد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 933
یکی از کاخ های تاریخی تهران است؟ سعداباد
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 934
یکی از مسیر های عبور و مرور خودروها می باشد؟ اتوبان
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 935
یکی از وسایل نقلیه می باشد؟ هواپیما
پاسخنامه بازی خواستگاری – حرف ی: مرحله 936
ییلاق گرسماسر مربوط به کدام شهر ایران است؟ رامسر

 

جواب کامل بازی خواستگاری

جواب کامل بازی خواستگاری

جواب کامل بازی خواستگاری

 

لینک های مرتبط با جواب کامل بازی خواستگاری

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

 

جواب کامل بازی خواستگاری – مراحل کامل بازی .

به نقل از : answer.iranprj.ir

4.5/5 (2 Reviews)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *