تلفن: ۰۴۴۳۳۴۳۷۷۶۱ – ۰۹۱۴۸۰۰۶۵۲۴

ایمیل: info@hsbteam.com

آدرس: ارومیه ،مولوی ۱،جنب بانک ملت،پاساژ ایرانیان،واحد ۲۱